Caiff y cwestiynau hyn eu diweddaru'n rheolaidd er mwyn adlewyrchu'r canllawiau swyddogol diweddaraf. 

Y Brifysgol