Coronafeirws: y diweddaraf

Newidiadau A Wnaed Oherwydd Coronafeirws

Y dudalen we hon yw ein llwyfan allweddol ar gyfer cyhoeddi'r wybodaeth ddiweddaraf am effaith yr argyfwng coronafeirws ar y Brifysgol.

Mae amrywiaeth o gwestiynau cyffredin isod, fesul categori. Cedwir y rhai sy'n benodol i'n staff a'n myfyrwyr presennol ar eu gwefannau mewnrwyd perthnasol, felly nid ydynt yn gyhoeddus.


Coronafeirws: Cyngor Llywodraeth y DU

Bydd y llywodraeth yn parhau i fonitro'r ffordd y mae coronafeirws yn lledaenu ac yn cymryd camau pellach yn ôl yr angen. Mae'r wybodaeth a'r cyngor diweddaraf ynghylch coronafeirws  a'r canllawiau diweddaraf i sefydliadau addysgol ar gael ar wefan GOV.UK.