Newidiadau A Wnaed Oherwydd Coronafeirws

Y dudalen we hon yw ein llwyfan allweddol ar gyfer cyhoeddi'r wybodaeth ddiweddaraf am effaith yr argyfwng coronafeirws ar y Brifysgol.

Mae amrywiaeth o gwestiynau cyffredin isod, fesul categori. Cedwir y rhai sy'n benodol i'n staff a'n myfyrwyr presennol ar eu gwefannau mewnrwyd perthnasol, felly nid ydynt yn gyhoeddus.


Sefydliadau Partner

Partner Organisations icon

Coronafeirws: Cyngor Llywodraeth y DU

Bydd y llywodraeth yn parhau i fonitro'r ffordd y mae coronafeirws yn lledaenu ac yn cymryd camau pellach yn ôl yr angen. Mae'r wybodaeth a'r cyngor diweddaraf ynghylch coronafeirws  a'r canllawiau diweddaraf i sefydliadau addysgol ar gael ar wefan GOV.UK.


Dychwelyd I'ch Campws Yn Ddiogel

Yma yn Abertawe mae ein timau Campws wedi bod yn gweithio'n galed i roi mesurau diogelwch ar waith i baratoi ar gyfer aelodau o staff a myfyrwyr yn dychwelyd i'w campws. Bydd y fideo isod yn rhoi mwy o wybodaeth i chi am y mesurau hyn.

Mae canllawiau iechyd a diogelwch ychwanegol a hyfforddiant ymgynefino gorfodol ar gael i'n staff a'n myfyrwyr ôl-raddedig. Gellir dod o hyd i'r rhain ar fewnrwyd y staff a mewnrwyd MyUni.