Deo Gweithredol a Dirprwy Is-Ganghellor y Gyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg

Dirprwy Is-ganghellor a Deon Gweithredol Interim ar gyfer y Gyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg yw'r Athro Johann Sienz. Cyn hyn, roedd yn rhan bwysig o ddatblygu a gyrru'r weledigaeth ar gyfer creu'r gyfadran newydd o'r Coleg Peirianneg a'r Coleg Gwyddoniaeth. Gynt yn Abertawe, roedd ganddo swyddi arweinyddiaeth uwch yn y Coleg Peirianneg fel Cyfarwyddwr Mentergarwch, Partneriaethau ac Arloesi, Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu, Cyfarwyddwr Sefydliad Ymchwil Gweithgynhyrchu'r Dyfodol yn ogystal ag arwain timau partner aml-brifysgol a phrosiectau ymchwil, a chanolfan hyfforddiant doethurol.

 

Johann sy'n arwain datblygiad strategol y gyfadran fel canolfan a gydnabyddir yn genedlaethol ac yn fyd-eang ac mae'n bartner sy'n cael ei werthfawrogi mewn amgylchedd cynhwysol ac ysgogol sy'n cynhyrchu dysgwyr gydol oes sydd wedi'u paratoi ar gyfer yr economi fyd-eang, yn cyflwyno ymchwil ac arloesi o'r radd flaenaf sy'n trosgynnu ffiniau pynciau traddodiadol, ac yn gwasanaethu cymdeithasau lleol, cenedlaethol a byd-eang wrth fodloni heriau'r presennol a'r dyfodol.

 

Mae diddordebau ymchwil Johann mewn modelu cyfrifiadol ac optimeiddio strwythurau, prosesau a systemau, gweithgynhyrchu haen-ar-haen, gweithgynhyrchu clyfar, gefeilliaid digidol a marchnadoedd digidol uwch. Mae ei waith yn cynnwys cydweithio sylweddol gyda rhanddeiliaid rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol. Mae'n Gymrawd Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol (FIMechE) a'r Gymdeithas Awyrenneg Frenhinol (FRAeS), ac mae'n aelod o'r Sefydliad Mathemateg a'i Gymwysiadau (MIMA). Mae'n Beiriannydd Siartredig (CEng) ac yn Fathemategydd Siartredig (CMath). Ef yw Prif Olygydd y cyfnodolyn rhyngwladol o fri “Applied Mathematical Modelling”.

Yr Athro Johann Sienz