Cofrestrydd a Phrif Swyddog Gweithredol

Andrew Rhodes yw pennaeth gwasanaethau gweithredol a chorfforaethol y Brifysgol ac ef yw'r Dirprwy Brif Weithredwr.

Fel Cofrestrydd a Phrif Swyddog Gweithredol, mae amrywiaeth eang o gyfrifoldebau ym mhortffolio Andrew.

Mae rôl Andrew fel Cofrestrydd yn un allweddol o ran llywodraethu'r Brifysgol yn ogystal â goruchwylio ymddygiad a materion disgyblu yn Abertawe.  Mae'r Cofrestrydd yn un o swyddogion y Brifysgol sy'n gweinyddu mewn seremonïau graddio a gellir ei adnabod o'i wisg frodiog arian arbennig.

Fel Prif Swyddog Gweithredol, mae Andrew yn gyfrifol am ddarparu Gwasanaethau Gweithredol ym mhob rhan o'r Brifysgol, yn ogystal â Gwasanaethau Corfforaethol y Brifysgol. Mae Andrew yn cyfrannu at amrywiaeth o bwyllgorau gwahanol fel cadeirydd neu aelod ac mae ganddo'r brîff cynhwysfawr dros bobl yn y Brifysgol. 

Mae'r canlynol ymysg y grwpiau allweddol y mae'r Cofrestrydd a'r Prif Swyddog Gweithredol yn gyfrifol amdanynt:

Cyllid Ystadau a Rheoli Cyfleusterau
Adnoddau Dynol Llywodraethu
Cyfreithiol a Chydymffurfio Gwasanaethau Ymchwil, Mentergarwch ac Arloesi
Digidol  Cyfathrebu Strategol
Marchnata, Recriwtio a Rhyngwladol Swyddfa'r Is-ganghellor
Datblygu ac Ymgysylltu  Iechyd a Diogelwch 
Gwasanaethau Myfyrwyr  Caffael 
Gwasanaethau Academaidd a'r Gofrestrfa Academaidd  Llyfrgelloedd a Diwylliant 

Bu Andrew yn aelod o Fwrdd Gweithredol sawl sefydliad mawr ers 2007. Cyn dechrau'r swydd hon ym mis Ebrill 2018, Andrew oedd Cyfarwyddwr Cyffredinol Gweithrediadau'r Adran Gwaith a Phensiynau – y swydd weithredol fwyaf yn Llywodraeth y DU – ac roedd yn gyfrifol am oddeutu 72,000 o aelodau staff, yn ogystal â darparu holl wasanaethau budd-daliadau, pensiynau, cyflogaeth, atal twyll a chynhaliaeth plant y DU.

Dechreuodd gyrfa Andrew ym maes gwasanaethau cwsmeriaid, cyn iddo ymuno â PricewaterhouseCoopers; yna bu'n gweithio ym maes Llywodraeth Leol cyn ymuno â'r Gwasanaeth Sifil, gan ymgymryd â nifer o swyddi uwch yn yr Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau, yr Asiantaeth Safonau Bwyd a'r Adran Gwaith a Phensiynau.

Bu Andrew yn aelod anweithredol o'r Llu Awyr Brenhinol.

Mae Andrew yn un o gyn-fyfyrwyr Prifysgol Abertawe, lle enillodd BA mewn Hanes ac MPhil.


Manylion cyswllt: Rhian Berni, Swyddog Gweithredol i’r Cofrestrydd a’r Prif Swyddog Gweithredol
E-bost:  r.l.berni@abertawe.ac.uk 
Llinell Uniongyrchol:   +44 (0)1792 604163

Andrew Rhodes