Coronafeirws: y diweddaraf

Denise Hanrahan - Prif Gonswl Iwerddon yng Nghymru

Dr Huw Evans - Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Helen Cunningham - Sefydliad Bevan

Dr Guy Diedrich - Is-lywydd a Swyddog Arloesi Byd-eang, Cisco Systems

Yr Athro Calvin Jones - Ysgol Fusnes Caerdydd