Yr Athro Calvin Jones, Ysgol Fusnes Caerdydd

Cyfalaf, Gofod ac Economi’r Ymerodraeth: Beth sy’n cadw llefydd tlawd yn dlawd?

Dydd Mawrth 19 Chwefror, 4pm - Yr Ysgol Rheolaeth, Ystafell 106

Mae’r rhan fwyaf o ddadansoddiadau economaidd o ddatblygu lle yn cynnig mai’r defnydd a dyraniad o adnoddau a chyfalaf sy’n bennaf gyfrifol am y canlyniadau. Yr awgrym yw pe bai lle (rhanbarth neu ddinas-ranbarth er enghraifft) yn ennill cyfalaf, neu’n gwella ei ddefnydd ohonynt, byddai mwy o ffyniant. Yn y cyflwyniad hwn, rwy’n awgrymu fod y pwyslais hwn yn anghywir, ac mewn gwirionedd yr hyn sy’n fwy tebygol o bennu llwyddiant economaidd (ac felly cymdeithasol ac amgylcheddol) yw’r berthynas wleidyddol rhwng ‘lleoedd’. Mae gan ddadansoddiadau o lwyddiannau a methiannau o ddatblygiad yn fyd-eang, yn enwedig rhai o’r tu allan i’r brif ffrwd economaidd, lawer i’w gynnig o ran esbonio pan nad yw llefydd fel Cymru wedi profi mwy o lwyddiant o ran gwella’u sefyllfa economaidd gymharol.