Huw Evans - Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Dr Guy Diedrich - Is-lywydd a Swyddog Arloesi Byd-eang, Cisco Systems

Yr Athro Calvin Jones - Ysgol Fusnes Caerdydd