Coronafeirws: y diweddaraf
Papurau £20, £10 a £5 a darnau £2 ac £1 ar arwyneb gwastad

Yr Her
Mae amrywiaeth eang o ffactorau’n dylanwadu ar y rhai sy’n gwneud penderfyniadau gwleidyddol ac economeg. Mae’r rhain yn bwydo i mewn i ffurfio polisïau cyhoeddus a’u gweithredu. Un llinyn sy’n dod i’r amlwg yw’r berthynas symbiotig rhwng economeg a’n hunaniaeth. Mae’r llinyn hwn hefyd yn edrych ar ddulliau i wella ein profiadau unigol ac ar y cyd.

Felly mae’r ‘Economïau Hunaniaeth’ yn cydnabod gwerth hunaniaethau tiriogaethol, sefydliadol, unigol a chymunedol. Ynghyd â brandiau, mae’r rhain yn ysgogwyr cadarnhaol ar gyfer datblygiad economaidd cynaliadwy a chaledu cymdeithasol-ddiwylliannol. Felly mae gan ‘Economïau Hunaniaeth’ gymwysiadau byd-eang a lleol, ac maent yn cael effaith fel marcwyr sefydlogrwydd cymdeithasol a newid cymdeithasol.

Y Dull
Ers 2014, cynhaliwyd nifer o gynadleddau, gweithdai a seminarau yn Abertawe, Belfast, Llundain, Ynysoedd Arran, Barcelona a Santiago de Compostela. Mae themâu amrywiol y digwyddiadau wedi ymwneud â hunaniaeth a’u heffaith economaidd ar bobl, lleoedd a sefydliadau. Mae staff Academi Morgan wedi cynnull a chymryd rhan yn y digwyddiadau hyn.

Yr Effaith
Ar hyn o bryd, mae Academi Morgan yn ehangu ymchwil a gweithgareddau yn y maes hwn, gan weithio gyda chydweithwyr ar draws Prifysgol Abertawe, Sefydliadau Addysg Uwch eraill a chyda phartneriaid lleol a byd-eang. Rydym hefyd yn cyflwyno’r materion hyn wrth i ni ryngweithio ag awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru wrth drafod materion polisi cyhoeddus a’u gweithredu.