Coronafeirws: y diweddaraf
Agoslun o baneli solar mewn cae

Mae'r Ganolfan Ymchwil ac Arloesedd Iechyd a'r Amgylchedd (CHEMRI), yr Ysgol Reolaeth a Phrifysgol Abertawe, dan arweiniad yr Athro Paul Lewis, yn cyfuno ymchwil ag arbenigedd ym meysydd Meddygaeth, Rheoli a Pheirianneg. Mae ymchwil parhaus yn canolbwyntio ar fesur ansawdd aer, dadansoddi effaith ansawdd aer gwael ar iechyd, dadansoddi'r diffygion difrifol mewn dulliau casglu data a datblygu technoleg newydd, gan ganiatáu dulliau casglu data gwell ar gyfer lefelau deuocsid nitrogen a gronynnau. Mae gan y Ganolfan gysylltiadau dwfn â grwpiau arbenigol sy'n cynghori Llywodraeth Cymru, a phartneriaid statudol, trydydd sector a busnes.
Rhagor o wybodaeth am CHEMRI

 

Golwg allanol ar adeilad y Sefydliad Ymchwil Diogelwch Ynni ym Mhrifysgol Abertawe

Mae'r Sefydliad Ymchwil Diogelwch Ynni (ESRI) yr Ysgol Beirianneg a Phrifysgol Abertawe, dan arweiniad yr Athro Barron, yn cyfuno ymchwil ag arbenigedd ym meysydd gwyddoniaeth a pheirianneg, gan ymgysylltu hefyd â'r gwyddorau cymdeithasol a'r Dyniaethau mewn llawer o brosiectau. Ymysg gwaith ymchwil ac ymgysylltu ESRI ar ynni glanach y mae'r prosiect HYENA, sy'n cynnig posibiliadau ar gyfer ynni sy'n deillio o hydrogen at ddibenion domestig a thrafnidiaeth.
Rhagor o wybodaeth am ESRI phrosiect HYENA 

Logo Lleisiau Bach

Prosiect a ariennir gan y Loteri Genedlaethol yw Lleisiau Bach Little Voices, ym Mhrifysgol Abertawe a Phrifysgol Bangor, sydd wedi'i reoli gan yr Athro Jane Williams. Mae tîm Lleisiau Bach, Helen Dale (Abertawe) ac Arwyn Roberts (Bangor) wedi defnyddio ymagwedd hawliau dynol at gefnogi ymchwil i blant ac ymgyrchu gwleidyddol ar brosiectau sy'n ymwneud â'r amgylchedd a newid yn yr hinsawdd (ymhlith eraill), gan gynnwys datblygu maniffesto cenedlaethol y plant ar newid yn yr hinsawdd.
Rhagor o wybodaeth am Lleisiau Bach Little Voices

Golwg allanol ar adeilad Richard Price ym Mhrifysgol Abertawe

Yn Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton, ceir clwstwr o arbenigedd ymchwil ar y gyfraith amgylcheddol a chynaliadwyedd, yn ogystal â pholisi a meysydd cysylltiedig. Nod gwaith y cydweithwyr hyn, yr Athro Karen Morrow a Dr Victoria Jenkins yw hyrwyddo ymagwedd flaengar at y problemau hyn yng Nghymru a'r tu hwnt.

logo Canolfan Gyfreithiol

Mae Canolfan Gyfreithiol Prifysgol Abertawe, Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton, yn cynnig cyngor cyfreithiol i'r cyhoedd, yn ogystal â chynnig cyfleoedd am ddysgu drwy brofiad i fyfyrwyr. Yn y Ganolfan, mae Clinig y Gyfraith Abertawe, a gyfarwyddwyd gan yr Athro Richard Owen, yn datblygu prosiectau sy'n ymwneud â newid yn yr hinsawdd, gan ystyried rheoleiddio gwell a allai gynnwys cefnogi cyfreitha strategol ynghyd â chyfraith newydd.
Rhagor o wybodaeth am y Ganolfan Gyfreithiol