Coronafeirws: y diweddaraf

Mae Academi Morgan wedi dod â thîm craidd at ei gilydd o'r uchod, i weithio ar draws disgyblaethau pwnc, gan dynnu ar arbenigedd a'i sianelu i ddylanwadu ar gyfraith a pholisi newydd Cymru ar aer glân. Defnyddir gallu Academi Morgan i gydlynu, olrhain a hyrwyddo'r prosiect i optimeiddio effaith ymchwil ac ymgysylltu Prifysgol Abertawe, a'r cyfraniad y gallwn ei wneud gyda'n gilydd, i greu’r manteision amgylcheddol a chymdeithasol gorau posib yng Nghymru.

Jane Williams

Yr Athro Jane Williams
Cyfarwyddwr Gweithredol
Academi Morgan
(Cydlynydd)

 

Paul Lewis

Yr Athro Paul Lewis
Cyfarwyddwr, y Ganolfan Ymchwil ac Arloesi Rheolaeth Iechyd ac Amgylcheddol (CHEMRI): effaith iechyd a chasglu data

 

Karen Morrow

Yr Athro Karen Morrow
Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton: Cyfraith amgylcheddol ryngwladol

 

Victoria Jenkins

Dr Victoria Jenkins
Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton: Cyfraith Amgylcheddol Cymru

 

Richard Owen

Yr Athro Richard Owen
Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton: Clinig y Gyfraith Abertawe: diwygiadau deddfwriaethol ac ymgyfreithiad strategol

 

Elaine Forde

Dr Elaine Forde
Academi Morgan: prosiect HYENA

 

Charlie Dunnill

Dr Charles Dunnill
Y Sefydliad ymchwil Diogelwch Ynni (ESRI): prosiect HYENA

 

 

Victoria Seller

Victoria Seller
CHEMRI: ymgysylltu â'r cyhoedd ynglŷn â mesur ansawdd aer

 

Helen Dale

Helen Dale
Lleisiau Bach Little Voices: Ymgysylltu (plant a phobl ifanc), ymgysylltu â Senedd Ieuenctid Cymru

 

Julie Bromhead

Julie Bromhead
Academi Morgan
Gweinyddwr tîm craidd 

Laura Wood

Laura Wood
Academi Morgan
Gweinyddwr tîm craidd