Coronafeirws: y diweddaraf

Mae prosiect Academi Morgan yn dymuno ymgysylltu â phawb a allai gyfrannu at feddwl am atebion i’r materion cyffrous  ym maes polisi cyhoeddus.

Gallai hyn gynnwys ymchwilwyr ar draws llawer o ddisgyblaethau, rhanddeiliaid yn y llywodraeth, y sector busnes a’r trydydd sector, cynrychiolwyr etholedig, eiriolwyr polisi a dinasyddion o bob oed a chefndir.

Yma gallwch weld manylion prosiectau presennol Academi Morgan. Am ragor o fanylion, cysylltwch â’r Athro Jane WilliamsJulie Bromhead neu Laura Wood.

Fframwaith Datblygu Cenedlaethol

Edrych i fyny at sgaffaldau yn erbyn awyr las

Trawsnewidiadau Gwleidyddol a Chyfansoddiadol

Cysgod o law yn bwrw pleidlais yn y blwch pleidleisio

Ynni a Chymdeithas

Agoslun o baneli solar mewn cae