Traddododd Steve Thomas CBE, Prif Weithredwr y WLGA, anerchiad ffarwel mewn digwyddiad a drefnwyd gan Academi Morgan yn y Senedd, 13 Tachwedd 2018.

Mewn digwyddiad a noddwyd gan Siân Gwenllian AC, mi wnaeth araith Steve ar ddyfodol llywodraeth leol a’i pherthynas â Llywodraeth Cymru fwrw golwg ar y berthynas ddigon anodd rhyngddynt ar brydiau, wedi’i seilio ar ei brofiad mewn llywodraeth leol dros gyfnod o 30 o flynyddoedd.

Sian Gwenllian AC, Steve Thomas ac Aled Eirug
Steve Thomas ac Aled Eirug
Steve Thomas ac Aled Eirug