Coronafeirws: y diweddaraf

Traddododd Steve Thomas CBE, Prif Weithredwr y WLGA, anerchiad ffarwel mewn digwyddiad a drefnwyd gan Academi Morgan yn y Senedd, 13 Tachwedd 2018.

Mewn digwyddiad a noddwyd gan Siân Gwenllian AC, mi wnaeth araith Steve ar ddyfodol llywodraeth leol a’i pherthynas â Llywodraeth Cymru fwrw golwg ar y berthynas ddigon anodd rhyngddynt ar brydiau, wedi’i seilio ar ei brofiad mewn llywodraeth leol dros gyfnod o 30 o flynyddoedd.

Steve Thomas (yn eistedd yn y canol) yn siarad o flaen meic gyda Siân Gwenllian AC yn sefyll ar y chwith a Dr Aled Eirug, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Academi Morgan, yn eistedd ar y chwith.
Steve Thomas yn traddodi ei araith o flaen meic, a Dr Aled Eirug yn eistedd wrth ei ymyl
Steve Thomas a Dr Aled Eirug yn sefyll o flaen baner Academi Morgan