Coronafeirws: y diweddaraf

Gyda'r tristwch mwyaf, mae Academi Morgan ym Mhrifysgol Abertawe yn eich hysbysu o farwolaeth Cyfarwyddwr yr Academi, Yr Athro Mike Sullivan, ddydd Gwener Tachwedd 16. Roedd Mike yn gyfaill annwyl ac yn gydweithiwr gwerthfawr a edmygwyd yn fawr.

Roedd Mike yn wyddonydd gwyddor cymdeithasol o fri rhyngwladol. Cyhoeddodd yn eang ar bynciau tebyg i bolisi cyhoeddus, addysg, datganoli, diwygio cymdeithasol ac effaith y wladwriaeth ar y teulu; diddordebau sydd yn aros yn ganolog i waith Academi Morgan. Roedd yn arbenigwr ar bolisi iechyd, a rhwng 2007 a 2010, bu'n Ymgynghorydd Arbennig i Brif Weinidog Cymru, Rhodri Morgan.

Fel Is-Lywydd Prifysgol Abertawe ar gyfer partneriaethau strategol rhyngwladol, arweiniodd o ran y berthynas â phrifysgolion yn Sbaen a Texas yn benodol, ac roedd ei waith diweddar yn cynnwys datblygiad rhaglen Ph.D. Hillary Clinton, ar y cyd â Llywodraeth Cymru a Phrifysgol Columbia yn Efrog Newydd. 

Sylfaenwyd Academi Morgan gan Mike, a fe'i dychmygwyd fel corff traws-ddisgyblaethol er mwyn datblygu polisi cyhoeddus, meddwl gwreiddiol, ac er mwyn ystyried ‘pynciau llosg’ polisi cyhoeddus ym Mhrifysgol Abertawe. Er gwaethaf ei salwch, cymerodd rôl allweddol wrth arwain yr Academi. 

Estynnwn bob cydymdeimlad i'r teulu yn eu trallod presennol.

Mike Sullivan
Mike Sullivan a Hillary Rodham Clinton
Mike Sullivan