Coronafeirws: y diweddaraf
Yr Athro Mike Sullivan; delwedd o logo Academi Morgan gan gynnwys arfbais Prifysgol Abertawe; a'r Prif Weinidog Mark Drakeford

Ar yr 27ain o Fehefin yn y Senedd, cynhaliodd Academi Morgan ddathliad o fywyd a chyfraniad yr Athro Mike Sullivan, cyn-gyfarwyddwr yr Academi. Roedd nifer o wleidyddion Cymreig blaenllaw, gan gynnwys y Prif Weinidog Mark Drakeford, yn bresennol yn y dathliad i nodi bywyd a chyfraniad yr Athro Sullivan.

Roedd yr Athro Sullivan yn wyddonydd cymdeithasol a gydnabuwyd yn fyd-eang a chyhoeddodd yn eang ar bolisi cyhoeddus, addysg, datganoli, diwygio cymdeithasol ac effaith y wladwriaeth ar y teulu.

Un o’i gyflawniadau oedd sefydlu Academi Morgan Prifysgol Abertawe, wedi’i enwi ar ôl y Prif Weinidog Rhodri Morgan, y gweithiodd yr Athro Sullivan gydag ef, fel ymgynghorydd arbennig i Weinidogion Cymru ac ym Mhrifysgol Abertawe lle roedd Rhodri yn Ganghellor rhwng 2011 a 2017.

Fel Is-Lywydd ar gyfer Partneriaethau Strategol Rhyngwladol ym Mhrifysgol Abertawe, roedd yr Athro Sullivan yn arwain o ran meithrin perthynas gyda phrifysgolion yn Sbaen a Texas yn enwedig, ac roedd ei waith diweddar yn cynnwys datblygu rhaglen PhD Hillary Clinton, ar y cyd â Llywodraeth Cymru a Phrifysgol Columbia yn Efrog Newydd.

Letter from Hillary Rodham Clinton that was read aloud at Remembering Mike Sullivan event at the Senedd on 27 June 2019

Hillary Rodham Clinton and Professor Mike Sullivan at Woebly Castle, Gower Peninsula in June 2018

 

(Darllenwch fersiwn hygyrch o lythyr Hillary Rodham Clinton yma)          Llun: Hillary Rodham Clinton a'r Athro Mike Sullivan yn 2018

 
Wedi ei ddisgrifio gan Hillary Clinton fel “dyn rhyfeddol gyda gweledigaeth bellgyrhaeddol”, cofnododd Mike nifer o ddeialogau gydag unigolion dylanwadol o ran polisi cyhoeddus yn ystod dau ddegawd cyntaf datganoli Cymreig, gan adlewyrchu yn enwedig gwaddol wleidyddol Rhodri Morgan a natur y ‘ddemocratiaeth gymdeithasol gyda streip Cymreig’ a ymddangosodd.

Yn y digwyddiad, cafodd rhai o uchafbwyntiau’r deialogau hyn eu rhannu, gyda chyfle am drafodaeth gyda rhai o’r gweinidogion ac Aelodau Cynulliad a oedd yn bresennol.

Gwnaed cyfraniadau eraill gan gydweithwyr a weithiodd gyda Mike ar sawl carreg filltir bwysig ym Mhrifysgol Abertawe, gan gynnwys sefydlu partneriaethau ymchwil rhyngwladol ac yn ddiweddar, perthynas ryfeddol rhwng Prifysgol Abertawe a Hillary Rodham Clinton.

Gallwch wylio fideo o’r digwyddiad hwn isod.