Coronafeirws: y diweddaraf

Rhoddodd Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol Cymru, brif araith yn un o ddigwyddiadau Academi Morgan yn y Senedd ar 24 Hydref, 2019.

Wedi’i noddi gan Mick Antoniw, Aelod Cynulliad dros Bontypridd, rhoddodd Adrian Crompton ei fyfyrdodau ar haenau gwahanol ac amrywiol llywodraethu yng Nghymru ar ôl ei ddeunaw mis cyntaf yn y rôl, a’i bryder bod strwythur mor gymhleth yn tanseilio atebolrwydd cyrff cyhoeddus yng Nghymru. 

Archwilydd Cyffredinol, Adrian Crompton, yn siarad o ddarllenfa