Coronafeirws: y diweddaraf

Digwyddiad Academi Morgan yn helpu ysgolion cynradd i ychwanegu argyfwng at yr agenda

Archwilydd Cyffredinol Cymru sy'n rhoi prif anerchiad

Disgyblion ysgol gynradd yn rhannu ymchwil ag ACau blaenllaw    

Academi Morgan i gynnal yr ail symposiwm ar Fargeinion Dinas

Academi Morgan yn cyfrannu at erthygl am Ddeallusrwydd Artiffisial yn dilyn cynhadledd mis Mehefin

Dathliad o fywyd ac etifeddiaeth yr Athro Mike Sullivan a gynhaliwyd yn Y Senedd

Her Academi Morgan yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd

Cynhadledd yn asesu effaith Deallusrwydd Artiffisial ar gymdeithas yng Nghymru

Marwolaeth yr Athro Mike Sullivan, sylfaenydd a Chyfarwyddwr Academi Morgan

Mae Academi Morgan yn cyfrannu at Ymgynghoriad Cynulliad Cymru ar Iechyd Meddwl yng nghyd-destun plismona a dalfa’r heddlu

Academi Morgan yn cyhoeddi partneriaeth gyda phrosiect PhD KESS 2 The Wallich

Academi Morgan yn cyfrannu at lwyddiant gwobr Canolfannau Hyfforddiant Doethurol, gwerth £14.7 miliwn

Steve Thomas, Prif Weithredwr y WLGA, yn traddodi araith ffarwel yn y Senedd

Llyfr newydd yn cael ei gyhoeddi gan Dr Aled Eirug – ‘Opposition to the Great War in Wales 1914-1918'

Melin drafod y Brifysgol yn barod i rannu canfyddiadau ar ddyfodol gofal iechyd

Darlith Flynyddol Gyntaf er cof am Rhodri Morgan yn cael ei chyhoeddi gan y Cynulliad Cenedlaethol ac Academi Morgan Prifysgol Abertawe

Llwyddiant her Academi Morgan

Arloesedd Prifysgol Abertawe'n creu argraff ar Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Alan Cairns

Gwerthfawrogiad o fywyd Rhodri Morgan yng Ngŵyl y Gelli

Yr Athro Richard Wyn Jones i drafod digwyddiadau tyngedfennol gwleidyddiaeth diweddar y Deyrnas Gyfunol wrth draddodi Darlith O’Donnell Prifysgol Cymru 2018

Bargyfreithiwr blaenllaw i roi darlith ar gynllunio cymunedol a’r Gymraeg

Symposiwm Academi Morgan - Osgoi Argyfwng: sut gallwn fuddsoddi'n well yn iechyd a lles Cymru