Coronafeirws: y diweddaraf

Mae Academi Morgan, a enwyd ar ôl y diweddar Rhodri Morgan, cyn Brif Weinidog Cymru a Changhellor Prifysgol Abertawe, yn felin drafod wedi’i seilio ar ymchwil sy’n delio â “phynciau anodd” polisi cyhoeddus yng Nghymru ac yn y byd yn ehangach.

Wedi’i seilio ym Mhrifysgol Abertawe, gweithiwn ar draws ffiniau disgyblaethol. Yn ogystal â hyrwyddo meddwl beirniadol, gweithiwn ar y cyd ag eraill i hybu polisi cyhoeddus arloesol a seilir ar ymchwil.

Nod Academi Morgan yw i gael effaith fel canolfan bolisi, ond hefyd i ymchwilio’n wreiddiol dan gomisiwn yn y gwyddorau cymdeithasol, y celfyddydau a'r dyniaethau. Rydym hefyd yn gweithredu fel canolfan datblygu ymchwil ymarferol, sy'n cyflwyno allbwn ymchwil y Brifysgol, ar draws y celfyddydau, y dyniaethau, y gwyddorau cymdeithasol, peirianneg a gwyddoniaeth, ac yn defnyddio'r sail dystiolaeth hon i gymhwyso canfyddiadau ymchwil o ansawdd uchel i'r Brifysgol. Mewn cyd-destunau eraill, ystyriwyd hyn fel proses o drosglwyddo gwybodaeth neu fasnacheiddio.

Rydym mor debygol o fod yn gysylltiedig â hyrwyddo polisi sy'n seiliedig ar dystiolaeth mewn perthynas â materion dadleuol fel dulliau newydd o echdynnu olew a nwy (yng nghyd-destun map geowleidyddol ansefydlog) gan ein bod am gyfrannu at drafodaethau ar ddyfodol y gwasanaeth iechyd. Rydym yn ymwneud â Chymru a'r Byd.