Coronafeirws: y diweddaraf

Natur strategol Bargeinion Dinesig, a dysgu oddi wrth ymchwil ac ymarfer ledled y DU ac yn rhyngwladol oedd themâu allweddol cynhadledd hanner diwrnod a drefnwyd gan Academi Morgan Prifysgol Abertawe mewn cydweithrediad â Sefydliad Ymchwil, Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru (WISERD).

Cynhaliwyd digwyddiad ‘Sut gall Bargeinion Dinesig wneud gwahaniaeth’ ar ddydd Mercher 20 Mawrth 2019 yn yr Ysgol Reoli, ar Gampws Bae'r Brifysgol ac fe'i cadeiriwyd gan Dr Aled Eirug, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Academi Morgan.

Ymhlith y siaradwyr ar y diwrnod oedd yr Athro David Blackaby o Brifysgol Abertawe, yr Athro Andy Pike, Prifysgol Newcastle, ynghyd ag Andrew Carter, Prif Weithredwr Centre for Cities; Dr Tim Williams, ARUP Awstralasia a Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol, Sophie Howe ac mae eu cyflwyniadau ar gael i'w gweld isod.

Poster WISERD Academi Morgan