Coronafeirws: y diweddaraf

Rhwng 18 a 30 Hydref 2017, roedd cydweithwyr ac ymwelwyr â'r Ysgol Reolaeth yn gallu gweld yr arddangosfa deithiol, Imagination. Arddangosfa posteri oedd hon a gafodd ei harddangos yn Senedd Ewrop, Brwsel, cyn mynd ar daith helaeth o gyfandir Ewrop. Cafodd Prifysgol Abertawe'r fraint o groesawu'r arddangosfa, gan gynnig yr unig gyfle i'w gweld yn y DU.

Bu'r arddangosfa hon yn gwahodd ymwelwyr i ddefnyddio eu dychymyg i fynd am dro drwy ganrif o gyfathrebu gwleidyddol gweledol am Gydraddoldeb, Hawliau, Ymreolaeth, Heddwch a Chyfiawnder Cymdeithasol. Y nod oedd addysgu pobl ac ysgogi trafodaeth am faterion a themâu cyfoes a hanesyddol.

Detholiad o bosteri o'r arddangosfa Imagination
Detholiad o bosteri o'r arddangosfa Imagination
llyfryn yr arddangosfa Imagination
pobl yn edrych ar bosteri yn yr arddangosfa
pobl yn edrych ar bosteri yn yr arddangosfa
pobl yn edrych ar bosteri yn yr arddangosfa