Cynhaliodd Prifysgol Abertawe y gynhadledd undydd hon ddydd Gwener 25 Tachwedd 2016 a chafodd ei threfnu gan Academi Morgan, Yr Ysgol Reolaeth a Choleg y Gyfraith a Throseddeg y Brifysgol.

Roedd prif siaradwyr gwadd y digwyddiad, a gynhaliwyd yn Atriwm a darlithfeydd yr Ysgol Reolaeth ar Gampws y Bae, yn cynnwys David Jones, Gweinidog Gwladol dros Adael yr Undeb Ewropeaidd a fu'n siarad ar y thema: 'Beth yw Brexit? Safbwynt Llywodraeth y DU’.

I ymateb i'r anerchiad, bu sesiwn panel: 'Brexit a Chymru: ymateb y pleidiau gwleidyddol i farn Gweinidogion' a ddilynwyd gan sesiwn holi ac ateb gydag, Eluned Morgan, cyn ASE, sydd bellach yn AC Llafur dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru; Adam Price, cyn AS sydd bellach yn AC Plaid Cymru dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr; a Mark Reckless, AC Plaid Annibyniaeth y DU (UKIP) dros Ddwyrain De Cymru.  Cadeirydd y sesiwn oedd Adrian Masters, Golygydd Gwleidyddol ITV Cymru.

Bu Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, a Leanne Wood, Arweinydd Plaid Cymru, yn trafod 'Lle Cymru yn Ewrop ar ôl Brexit: Pa fath o setliad rydyn ni eisiau?’.  Bu'r Athro Elwen Evans CF, Pennaeth Coleg y Gyfraith a Throseddeg Prifysgol Abertawe, yn eu holi ynghylch lle Cymru mewn byd wedi Brexit a'u syniadau o Ewropeaeth yn y cyd-destun newydd hwn.

 Cafwyd trafodaeth bwrdd crwn am fusnes a masnach wedi Brexit a gyflwynwyd gan yr Athro Martin Stringer, Dirprwy Is-ganghellor Prifysgol Abertawe. Yn y gadair roedd Dr Carol Bell, cyn Gyfarwyddwr Rheoli Grŵp Olew a Nwy Byd-eang Banc Chase Manhatten ac roedd y sesiwn yn cynnwys cynrychiolwyr o GE Electrics, Maes Awyr Heathrow Llundain ac Undeb Cenedlaethol y Ffermwyr.

 Yn sesiwn olaf y dydd,  'Gadael yr Undeb Ewropeaidd: Barn am y Broses', bu David Hughes, Pennaeth Swyddfa'r Comisiwn Ewropeaidd yng Nghymru, yn amlinellu cymhlethdodau cyfreithiol a gwleidyddol Brexit.