Coronafeirws: y diweddaraf

Ein cynadleddau, seminarau a gweithdai sydd ar y ffordd

DyddiadDigwyddiadLleoliadGofrestru
*Wedi’i ohirio nes clywir yn wahanol*

Wythnos Gweithredu ar yr Hinsawdd - Gweithdy Polisi ac Ymgysylltu
Turning Climate Action into Climate Policy Change

Siambr y Cyngor, Abaty Singleton, SA2 8PW Cadwch eich lle - Eventbrite 

*Wedi’i ohirio nes clywir yn wahanol*

Seminar Ymchwil Academi Morgan 
"Local authority 'regulatory' enforcement and social justice" 
Siaradwr Gwadd: Huw Evans, Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Yr Ysgol Rheolaeth,
Ystafell 102

Croeso i bawb

*Wedi’i ohirio nes clywir yn wahanol*

'Brexit - Impact in Wales' - arddangos ffilm a thrafodaeth banel 

Yr Ysgol Rheolaeth, Darlithfa 010

Rhagor o fanylion i ddilyn

*Wedi’i ohirio nes clywir yn wahanol*

Seminar Ymchwil Academi Morgan
Siaradwr Gwadd: Denise Hanrahan, Conswliaeth Iwerddon, Caerdydd 

Yr Ysgol Rheolaeth, 
Ystafell 101

Croeso i bawb