DyddiadDigwyddiadLleoliadTrefnyddGofrestru

9 Mai  2019

09.00 - 15.30

Plant fel Ymchwilwyr - Diwrnodau Hyfforddi a Rhwydweithio - Gogledd Cymru Prifysgol Bangor Arwyn Roberts Cofrestrwch yma

20 Mai 2019

09.00 - 15.30

Plant fel Ymchwilwyr - Diwrnodau Hyfforddi a Rhwydweithio - De Cymru Y Ganolfan Ddinesig, Abertawe Helen Dale Cofrestrwch yma

13 Fehefin 2019

09.00 - 16.00

Ddeallusrwydd Artiffisial: Heriau a Chyfleoedd sy'n dod i'r amlwg ac Agenda ar gyfer Ymchwil ac Ymarfer

Yr Ysgol Reolaeth, Prifysgol Abertawe

Amy Jones Cofrestrwch yma

27 Fehefin 2019

11.00 - 15.30

Cofio Mike Sullivan, Edrych Tua’r Dyfodol

Senedd (Oriel), Caerdydd

Julie Bromhead Cofrestrwch yma
24 Medi 2019 Darlith Goffa Rhodri Morgan 2019

Senedd, Gwasanaeth Cenelaethol