Esblygiad Academi Morgan

Disodlwyd Academi Morgan gan Sefydliad Astudiaethau Uwch Morgan. Nid yw'r Academi bellach ar waith ond bydd egni ac ysbryd Morgan yn parhau â'i ffocws a'i heffaith yn cael ei hehangu'n sylweddol yn y Sefydliad newydd.

Croeso i Academi Morgan

“Mae hyn i gyd yn rhan o adfywiad Cymreig pwysig. Dan ni’n gwella ein perfformiad, ac nid ar y cae rygbi yn unig.” – Rhodri Morgan

Mae Academi Morgan, a enwyd ar ôl y diweddar Rhodri Morgan, cyn Brif Weinidog Cymru a Changhellor Prifysgol Abertawe, yn felin drafod wedi’i seilio ar ymchwil sy’n delio â “phynciau anodd” polisi cyhoeddus yng Nghymru ac yn y byd yn ehangach.

Wedi’i seilio ym Mhrifysgol Abertawe, gweithiwn ar draws ffiniau disgyblaethol. Yn ogystal â hyrwyddo meddwl beirniadol, gweithiwn ar y cyd ag eraill i hybu polisi cyhoeddus arloesol a seilir ar ymchwil.

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth am yr hyn rydym yn ei wneud