Mae Prifysgol Abertawe’n weithle amrywiol a chroesawgar, sy'n gwerthfawrogi pobl am eu sgiliau, ni waeth beth yw eu cefndir. Croesewir ceisiadau yn Gymraeg ac ni chânt eu trin yn llai ffafriol na rhai a gyflwynir yn Saesneg.

Cyflog: £38,205 i £54,395 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 05-12-2023

Rhif y Swydd: AC06205

Cyflog: £28,759 i £32,332 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 10-12-2023

Rhif y Swydd: SD03212

Cyflog: £38,205 i £44,263 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 04-12-2023

Rhif y Swydd: AC06260

Cyflog: £32,982 i £37,099 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 04-12-2023

Rhif y Swydd: AC06266

Cyflog: £56,021 i £64,914 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 15-01-2024

Rhif y Swydd: SD03211

Cyflog: £25,138 i £27,979 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 06-12-2023

Rhif y Swydd: AC06291

Beyond Borders: The Second World War, National Identities and Empire in the UK

Cyflog: £38,205 i £44,263 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 10-12-2023

Rhif y Swydd: SU00010

Dyddiad Cau: 01-02-2024

Rhif y Swydd: AC06276

Cyflog: £32,982 i £37,099 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 04-12-2023

Rhif y Swydd: AC06279

Cyflog: £38,205 i £54,395 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 10-12-2023

Rhif y Swydd: AC06288

Cyflog: £32,982 i £37,099 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 07-12-2023

Rhif y Swydd: AC06287

Dal a Defnyddio Carbon allyriadau sero net

Cyflog: £38,205 i £44,263 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 06-12-2023

Rhif y Swydd: SU00011

Cyflog: £38,205 i £44,263 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 02-01-2024

Rhif y Swydd: AC06277

Rôl technegydd mewn Cyfleuster Ymchwil Dyfrol

Cyflog: £25,138 i £27,979 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 17-12-2023

Rhif y Swydd: SU00017

Darlithydd mewn Peirianneg Electronig a Thrydanol canolfannau ymchwil o'r radd flaenaf

Cyflog: £38,205 i £44,263 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 15-01-2024

Rhif y Swydd: SU00019

Yn rôl hanfodol wrth ddarparu cymorth ymchwil, sydd wedi'i wreiddio yng Nghanolfan Ymchwil ac Arloesedd y Gyfadran Meddygaeth, Iechyd a Gwyddor Bywyd

Cyflog: £28,759 i £32,332 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 12-12-2023

Rhif y Swydd: SU00021

Cynorthwy-ydd Gwybodaeth i Fyfyrwyr

Cyflog: £22,681 i £24,533 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 11-12-2023

Rhif y Swydd: SU00020

Cyflog: £45,585 i £54,395 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 02-01-2024

Rhif y Swydd: AC06280

Gweithio yn y Gyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg i gefnogi myfyrwyr Ôl-raddedig

Cyflog: £28,759 i £32,332 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 10-12-2023

Rhif y Swydd: SU00022

Cyflog: £32,982 i £37,099 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 13-12-2023

Rhif y Swydd: AC06292

Mae'r adran addysg yn penodi dau diwtor i helpu gyda'n rhaglenni BA sy'n tyfu.

Cyflog: £32,982 i £37,099 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 13-12-2023

Rhif y Swydd: AC06293

Uwch-weinyddwr Prosiect Peilot

Cyflog: £28,759 i £32,332 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 14-12-2023

Rhif y Swydd: SU00026

Darlithydd mewn Ieithyddiaeth Gymhwysol

Cyflog: £38,205 i £44,263 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 17-12-2023

Rhif y Swydd: SU00028

Cyflog: £32,982 i £37,099 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 08-01-2024

Rhif y Swydd: AC06290