Ymchwil Diweddaraf - Prifysgol Abertawe http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/ Ymchwil diweddaraf o Brifysgol Abertawe en-cy Hawlfraint: (C). Prifysgol Abertawe 15 <![CDATA[Bydd hafau mwy cynnes ym Mhrydain yn golygu mwy o law.]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/byddhafaumwycynnesymmhrydainyngolygumwyolaw.php News article 294522 Mon, 12 Aug 2019 09:47:00 GMT <![CDATA[Gweddillion llystyfiant rhuddedig yn helpu i leihau'r allyriadau carbon cyffredinol o danau gwyllt yn ôl astudiaeth newydd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/gweddillionllystyfiantrhuddedigynhelpuileihaurallyriadaucarboncyffredinolodanaugwylltynolastudiaethnewydd.php News article 294468 Mon, 05 Aug 2019 15:59:00 GMT <![CDATA[Astudiaeth data graddfa fawr yn datgelu rhybuddion cynnar o anhwylder bwyta]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/astudiaethdatagraddfafawryndatgelurhybuddioncynnaroanhwylderbwyta.php News article 294378 Tue, 23 Jul 2019 14:52:00 GMT <![CDATA[Mae dadansoddiad newydd yn dangos bod gamblwyr cymhellol yn fwy tebygol nag eraill i gael meddyliau hunanladdol ac i niweidio eu hunain]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/maedadansoddiadnewyddyndangosbodgamblwyrcymhellolynfwytebygolnagerailligaelmeddyliauhunanladdolaciniweidioeuhunain.php News article 294350 Mon, 22 Jul 2019 13:02:00 GMT <![CDATA[Ymchwil yn dangos y gallai plastigau du greu ynni adnewyddadwy]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/ymchwilyndangosygallaiplastigaudugreuynniadnewyddadwy.php News article 294305 Mon, 08 Jul 2019 14:26:00 GMT <![CDATA[Ymchwil yn datgelu hylif aur ar y nanoraddfa]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/ymchwilyndatgeluhylifaurarynanoraddfa.php News article 294205 Mon, 24 Jun 2019 11:01:00 GMT <![CDATA[Diogelwch nanoddeunyddiau i bawb - ymchwilwyr yn rhannu eu protocol ar gyfer ymdrin â nanodiwbiau carbon]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/diogelwchnanoddeunyddiauibawb-ymchwilwyrynrhannueuprotocolargyferymdrinananodiwbiaucarbon.php News article 294189 Thu, 13 Jun 2019 09:30:00 GMT <![CDATA[Troi gwres gwastraff yn bŵer trydanol: dyfais brintiedig 3D newydd a allai helpu diwydiant i gwtogi ar filiau ynni a lleihau carbon ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/troigwresgwastraffynbertrydanoldyfaisbrintiedig3dnewyddaallaihelpudiwydiantigwtogiarfiliauynnialleihaucarbon.php News article 294184 Thu, 13 Jun 2019 08:14:00 GMT <![CDATA[Astudiaeth yn datgelu sut mae awr neu ddwy yn unig o ddysgu awyr agored bob wythnos yn gwella lles plant ac yn cynyddu boddhad swydd athrawon]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/astudiaethyndatgelusutmaeawrneuddwyynunigoddysguawyragoredbobwythnosyngwellallesplantacyncynydduboddhadswyddathrawon.php News article 294170 Tue, 11 Jun 2019 14:33:00 GMT <![CDATA[Mae ffensys pysgod mewn moroedd trofannol yn cael effeithiau trychinebus ar raddfa fawr]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/maeffensyspysgodmewnmoroeddtrofannolyncaeleffeithiautrychinebusarraddfafawr.php News article 294071 Tue, 21 May 2019 15:00:00 GMT <![CDATA[Gardiau ceg â micro-sglodyn i fonitro trawiadau i'r pen ymhlith chwaraewyr rygbi yn tynnu ar ymchwil Prifysgol Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/gardiaucegamicro-sglodynifonitrotrawiadauirpenymhlithchwaraewyrrygbiyntynnuarymchwilprifysgolabertawe.php News article 294033 Wed, 15 May 2019 13:32:00 GMT <![CDATA[Gall herio metaboledd helpu i frwydro afiechydon ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/gallheriometaboleddhelpuifrwydroafiechydon.php News article 293996 Fri, 03 May 2019 14:59:00 GMT <![CDATA[Mae rhieni'n hollbwysig wrth gefnogi chwaraewyr rygbi'r dyfodol – ymchwil gan arbenigwyr o Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/maerhieninhollbwysigwrthgefnogichwaraewyrrygbirdyfodolymchwilganarbenigwyroabertawe.php News article 293918 Wed, 17 Apr 2019 09:06:00 GMT <![CDATA[Gellir defnyddio nanoglystyrau metel fel lled-ddargludyddion: arsylwi ar briodweddau allweddol am y tro cyntaf]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/gellirdefnyddionanoglystyraumetelfellled-ddargludyddionarsylwiarbriodweddauallweddolamytrocyntaf.php News article 293862 Wed, 10 Apr 2019 13:27:00 GMT <![CDATA[Ymchwil Abertawe’n dangos bod gwasanaeth yn darparu ‘achubiaeth’ i famau]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/ymchwilabertawendangosbodgwasanaethyndarparuachubiaethifamau.php News article 293860 Wed, 10 Apr 2019 11:30:00 GMT <![CDATA[Dosbarth newydd o wlychwr canghennog cadwyn sengl at ddiben echdynnu olew gan ddefnyddio technegau uwch (EOR).]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/dosbarthnewyddowlychwrcanghennogcadwynsenglatddibenechdynnuolewganddefnyddiotechnegauuwcheor.php News article 293788 Thu, 28 Mar 2019 09:25:00 GMT <![CDATA[Arbenigwyr yn datgelu sut mae cymylau yn tymheru cynhesu a achosir gan newid yn yr hinsawdd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/arbenigwyryndatgelusutmaecymylauyntymherucynhesuaachosirgannewidynyrhinsawdd.php News article 293760 Mon, 25 Mar 2019 16:04:00 GMT <![CDATA[Dyfarniad £1.8 miliwn i ddatblygu micro-ddeunyddiau a nano-ddeunyddiau, gan gynnwys dillad athletwyr Olympaidd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/dyfarniad18miliwniddatblygumicro-ddeunyddiauanano-ddeunyddiaugangynnwysdilladathletwyrolympaidd.php News article 293704 Fri, 15 Mar 2019 15:49:00 GMT <![CDATA[Wynebau amrywiol Lloegr Oes y Tuduriaid – ymchwil Abertawe'n datgelu amrywiaeth morwyr Harri VIII]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/wynebauamrywiollloegroesytuduriaidymchwilabertawendatgeluamrywiaethmorwyrharriviii.php News article 293698 Thu, 14 Mar 2019 15:56:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe i gymryd rhan mewn astudiaeth i wella triniaeth trawiadau ar y galon]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/prifysgolabertaweigymrydrhanmewnastudiaethiwellatriniaethtrawiadauarygalon.php News article 293581 Thu, 21 Feb 2019 11:51:00 GMT <![CDATA[Antarctica mewn rhith-wirionedd – ffilm drawiadol newydd yn dathlu ymchwil gydweithredol Abertawe-Awstralia]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/antarcticamewnrhith-wirioneddffilmdrawiadolnewyddyndathluymchwilgydweithredolabertawe-awstralia.php News article 293537 Fri, 15 Feb 2019 14:53:00 GMT <![CDATA[Ymchwil yn dangos beth mae'n ei gymryd i fod yn siarc anferth]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/ymchwilyndangosbethmaeneigymrydifodynsiarcanferth.php News article 293327 Thu, 24 Jan 2019 11:41:00 GMT <![CDATA[Annhebygol y bydd canser cythraul Tasmania yn achosi tranc yn ôl arbenigwyr]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/annhebygolybyddcansercythraultasmaniaynachositrancynolarbenigwyr.php News article 293333 Thu, 24 Jan 2019 00:01:00 GMT <![CDATA[Prosiect a ariennir gan yr UE yn cynnig cyfle i fodloni gofynion strategaeth aer glân newydd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/prosiectaariennirganyrueyncynnigcyfleifodlonigofynionstrategaethaerglannewydd.php News article 293300 Tue, 22 Jan 2019 14:37:00 GMT <![CDATA[Uwchsain arloesol i drawsnewid technoleg newydd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/uwchsainarloesolidrawsnewidtechnolegnewydd.php News article 293230 Wed, 16 Jan 2019 11:05:00 GMT <![CDATA[A ydych chi’n ei chael hi'n anodd adnabod wynebau? Mae arbenigwyr yn apelio at y cyhoedd am gymorth gyda'u hymchwil ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/aydychchineichaelhinanoddadnabodwynebaumaearbenigwyrynapelioatycyhoeddamgymorthgydauhymchwil.php News article 293044 Tue, 11 Dec 2018 14:31:00 GMT <![CDATA[Astudiaeth yn datgelu bod poblogaethau anifeiliaid yn lleihau oherwydd eu strategaethau risg uchel wrth chwilio am fwyd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/astudiaethyndatgelubodpoblogaethauanifeiliaidynlleihauoherwyddeustrategaethaurisguchelwrthchwilioamfwyd.php News article 292750 Thu, 15 Nov 2018 15:03:00 GMT <![CDATA[Mae postio lluniau ar y cyfryngau cymdeithasol yn ormodol yn gysylltiedig â chynnydd mewn narsisiaeth]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/maepostiolluniauarycyfryngaucymdeithasolynormodolyngysylltiedigachynnyddmewnnarsisiaeth.php News article 292572 Fri, 09 Nov 2018 09:45:00 GMT <![CDATA[Bionema Ltd a Phrifysgol Abertawe i gynnal yr Uwchgynhadledd gyntaf ar Fioblaladdwyr yn 2019 ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/bionemaltdaphrifysgolabertaweigynnalyruwchgynhadleddgyntafarfioblaladdwyryn2019.php News article 292372 Tue, 06 Nov 2018 10:40:00 GMT <![CDATA[Grant i ddatblygu ceblau trydanol gwell ac arbed ynni]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/grantiddatblyguceblautrydanolgwellacarbedynni.php News article 291904 Tue, 16 Oct 2018 15:03:00 GMT <![CDATA[Gwneud celloedd solar perofsgit ar raddfa fwy]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/gwneudcelloeddsolarperofsgitarraddfafwy.php News article 291491 Tue, 02 Oct 2018 17:00:00 GMT <![CDATA[Gwyddonwyr yn datblygu ffordd o ddefnyddio gwastraff plastig i redeg cerbydau]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/gwyddonwyryndatblygufforddoddefnyddiogwastraffplastigiredegcerbydau.php News article 289758 Mon, 03 Sep 2018 12:55:00 GMT <![CDATA[Astudiaeth newydd yn datgelu cynnydd mawr mewn twyllo mewn traethodau ledled y byd, gyda miliynau o fyfyrwyr yn euog]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/astudiaethnewyddyndatgelucynnyddmawrmewntwyllomewntraethodauledledybydgydamiliynauofyfyrwyryneuog.php News article 289609 Thu, 30 Aug 2018 12:38:00 GMT <![CDATA[Atomau Cynyrfedig yn Taflu Goleuni ar Ymchwil Gwrth-hydrogen]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/atomaucynyrfedigyntaflugoleuniarymchwilgwrth-hydrogen.php News article 289322 Wed, 22 Aug 2018 17:00:00 GMT <![CDATA[Harneisio diffygion mewn deunyddiau nano-fandyllog er mwyn eu defnyddio at ddiben da]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/harneisiodiffygionmewndeunyddiaunano-fandyllogermwyneudefnyddioatddibenda.php News article 288539 Thu, 02 Aug 2018 11:18:00 GMT <![CDATA[Ffisegydd o Abertawe yn ymuno â FFAIR/GSI cyfleuster cyflymydd y Cyngor Gwyddoniaeth Ewropeaidd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/ffisegyddoabertaweynymunoaffairgsicyfleustercyflymyddycyngorgwyddoniaethewropeaidd.php News article 281125 Mon, 16 Jul 2018 11:04:00 GMT <![CDATA[Llygaid yn yr awyr i achub coed olewydd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/llygaidynyrawyriachubcoedolewydd.php News article 287071 Mon, 25 Jun 2018 15:17:00 GMT <![CDATA[Gallai hydrogen gymryd lle 30% o nwy naturiol y DU, gan leihau allyriadau carbon]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/gallaihydrogengymrydlle30onwynaturiolyduganleihauallyriadaucarbon.php News article 285933 Sun, 10 Jun 2018 23:26:00 GMT <![CDATA[Mae pobl a chanddynt sgitsoffrenia ac anhwylder deubegynol deirgwaith yn fwy tebygol o farw cyn pryd, yn ôl astudiaeth newydd ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/maepoblachanddyntsgitsoffreniaacanhwylderdeubegynoldeirgwaithynfwytebygolofarwcynprydynolastudiaethnewydd.php News article 285332 Thu, 24 May 2018 14:38:00 GMT <![CDATA[Dolydd morwellt yn cefnogi pysgodfeydd mwyaf y byd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/dolyddmorwelltyncefnogipysgodfeyddmwyafybyd.php News article 285176 Mon, 21 May 2018 10:36:00 GMT <![CDATA[Dotiau Cwantwm: nanoronynnau bach yn deillio o ddail te'n dinistrio celloedd canser yr ysgyfaint]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/dotiaucwantwmnanoronynnaubachyndeilliooddailtendinistriocelloeddcanseryrysgyfaint.php News article 285008 Mon, 21 May 2018 00:09:00 GMT <![CDATA[Astudiaeth newydd yn datgelu sut y gall cofnodion iechyd electronig wella dilyniant mewn perthynas â threialon clinigol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/astudiaethnewyddyndatgelusutygallcofnodioniechydelectronigwelladilyniantmewnperthynasathreialonclinigol.php News article 285005 Wed, 16 May 2018 11:06:00 GMT <![CDATA[Mae astudiaeth wedi cael bod dioddefwyr ifanc seiberfwlio ddwywaith mor debygol o geisio lladd eu hunain a hunan-niweidio]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/maeastudiaethwedicaelboddioddefwyrifancseiberfwlioddwywaithmordebygologeisiolladdeuhunainahunan-niweidio.php News article 284121 Thu, 19 Apr 2018 14:58:00 GMT <![CDATA[Gwyddoniaeth wych Gymreig yn helpu datrys pos peillio ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/gwyddoniaethwychgymreigynhelpudatryspospeillio.php News article 284015 Tue, 17 Apr 2018 17:09:00 GMT <![CDATA[Sut mae tymereddau uchel iawn yn effeithio ar ronynnau bach iawn? ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/sutmaetymereddauucheliawnyneffeithioarronynnaubachiawn.php News article 284001 Tue, 17 Apr 2018 15:13:00 GMT <![CDATA[Astudiaeth newydd yn datgelu bod canolbwynt bioamrywiaeth forol y byd mewn perygl]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/astudiaethnewyddyndatgelubodcanolbwyntbioamrywiaethforolybydmewnperygl.php News article 283865 Thu, 12 Apr 2018 15:11:00 GMT <![CDATA[Ymchwil yn cynnig dealltwriaeth newydd o hanes naturiol yr Alban yn yr 17eg Ganrif ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/ymchwilyncynnigdealltwriaethnewyddohanesnaturiolyralbanynyr17egganrif.php News article 283812 Wed, 11 Apr 2018 11:16:00 GMT <![CDATA[Risg gynyddol o farwolaeth annaturiol i bobl ag epilepsi, yn ôl astudiaeth newydd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/risggynyddolofarwolaethannaturioliboblagepilepsiynolastudiaethnewydd.php News article 283760 Mon, 09 Apr 2018 15:51:00 GMT <![CDATA[Llenni microswigod: astudiaeth newydd yn edrych ar effaith ar wasgariad gwaddolion]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/llennimicroswigodastudiaethnewyddynedrychareffaitharwasgariadgwaddolion.php News article 283085 Mon, 09 Apr 2018 10:59:00 GMT <![CDATA[Gallai dulliau rhithwir o brofi cydrannau ddisodli profion ffisegol - dyfarniad o £1 filiwn am ymchwil i ddelweddu pelydr X 3D]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/gallaidulliaurhithwirobroficydrannauddisodliprofionffisegol-dyfarniado1filiwnamymchwiliddelweddupelydrx3d.php News article 282120 Fri, 16 Mar 2018 09:59:00 GMT <![CDATA[Ymchwil gan Brifysgol Abertawe’n datgelu y gallai cyfoeth beri i bobl ffafrio perthnasoedd tymor byr]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/ymchwilganbrifysgolabertawendatgeluygallaicyfoethberiiboblffafrioperthnasoeddtymorbyr.php News article 279553 Mon, 29 Jan 2018 16:21:00 GMT <![CDATA[Ffisegwyr o Abertawe’n cyhoeddi ymchwil ar gronni gwrth-hydrogen]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/ffisegwyroabertawencyhoeddiymchwilargronnigwrth-hydrogen.php News article 273911 Tue, 19 Dec 2017 11:59:00 GMT <![CDATA[Ymchwil yn awgrymu bod botiaid yn gyfrifol am greu straeon cyfryngau cymdeithasol yn ystod refferendwm y DU ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/ymchwilynawgrymubodbotiaidyngyfrifolamgreustraeoncyfryngaucymdeithasolynystodrefferendwmydu.php News article 276562 Wed, 22 Nov 2017 13:26:00 GMT <![CDATA[Ymchwil newydd i helpu rhieni i benderfynu ble dylai eu baban gael ei eni]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/ymchwilnewyddihelpurhieniibenderfynubledylaieubabangaeleieni.php News article 276104 Tue, 14 Nov 2017 16:18:00 GMT <![CDATA[Ymchwil newydd yn canfod cysylltiad rhwng rhai llyfrau am fabanod ac iselder ôl-enedigol ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/ymchwilnewyddyncanfodcysylltiadrhwngrhaillyfrauamfabanodaciselderol-enedigol.php News article 273538 Tue, 14 Nov 2017 11:21:00 GMT <![CDATA[Coleri data’n datgelu’r tactegau mae cyrchau babŵns yn defnyddio er mwyn dwyn bwyd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/coleridatandatgelurtactegaumaecyrchaubabnsyndefnyddioermwyndwynbwyd.php News article 276120 Wed, 08 Nov 2017 15:28:00 GMT <![CDATA[Ymchwil newydd yn archwilio terfynau nanoddeunyddiau ac effeithiau atomig ar gyfer nanodechnoleg]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/ymchwilnewyddynarchwilioterfynaunanoddeunyddiauaceffeithiauatomigargyfernanodechnoleg.php News article 275552 Wed, 08 Nov 2017 09:17:00 GMT <![CDATA[Tisw! Pleidleisio democrataidd ymysg cŵn gwyllt Affricanaidd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/tiswpleidleisiodemocrataiddymysgcngwylltaffricanaidd.php News article 272330 Mon, 11 Sep 2017 14:59:00 GMT <![CDATA[Cipwyr Cyrff Microscopig yn heigio ar ein cefnforoedd ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/cipwyrcyrffmicroscopigynheigioareincefnforoedd.php News article 270330 Mon, 11 Sep 2017 11:47:00 GMT <![CDATA[ Arsylwi ar nodwedd hollti tra-main am y tro cyntaf mewn Gwrth-hydrogen ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/arsylwiarnodweddholltitra-mainamytrocyntafmewngwrth-hydrogen.php News article 270586 Mon, 14 Aug 2017 15:36:00 GMT <![CDATA[Darganfod digwyddiad difodiant newydd ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/darganfoddigwyddiaddifodiantnewydd.php News article 267586 Mon, 31 Jul 2017 14:47:00 GMT <![CDATA[Tymereddau sy'n cynhesu'n fygythiad i grwbanod môr]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/tymereddausyncynhesunfygythiadigrwbanodmor.php News article 267296 Wed, 19 Jul 2017 09:53:00 GMT <![CDATA[Ysgafell iâ yn yr Antarctig yn agos at ymrannu ar ôl i'r hollt ynddo dyfu 17km mewn 6 diwrnod ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/ysgafelliaynyrantarctigynagosatymrannuarolirholltynddodyfu17kmmewn6diwrnod.php News article 261652 Mon, 05 Jun 2017 11:38:00 GMT <![CDATA[Hollt yn iâ'r Antarctig yn ymestyn - cangen newydd wedi'i datgelu yn y data diweddaraf o'r ysgafell iâ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/holltyniarantarctigynymestyn-cangennewyddwediidatgeluynydatadiweddaraforysgafellia.php News article 259882 Thu, 04 May 2017 14:39:00 GMT <![CDATA[Data newydd yn dangos bod hollt yn ysgafell yr Antarctig wedi tyfu 10km ers 1 Ionawr ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/datanewyddyndangosbodholltynysgafellyrantarctigwedityfu10kmers1ionawr.php News article 252835 Fri, 20 Jan 2017 08:42:00 GMT