Darlithwyr Academi Hywel Teifi

Yr Athro Christine James

Mae Christine yn uwch-ddarlithydd yn Academi Hywel Teifi, lle y mae’n dysgu ar amrywiaeth eang o fodiwlau ar y cwrs gradd yn y Gymraeg ac yn gyfarwyddwr astudiaethau israddedig sydd yn cynnwys y Gymraeg. 

Proffil lawn

                                        Gwaith ymchwil                                                   Christine (fideo)

Dr Cynfael Lake

Graddiodd Dr Lake yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Abertawe, ac mae wedi bod ar staff yr adran er 1996. Mae bellach yn Uwchddarlithydd ac yn cynnig modiwlau ar lên yr Oesoedd Canol, y ddeunawfed ganrif, cyfieithu ac ar loywi iaith.

Proffil lawn

                                        Gwaith ymchwil                                                   Cynfael (fideo)

Yr Athro Tudur Hallam

Ymunodd Tudur ag Adran y Gymraeg Prifysgol Abertawe ym 1999. Fe’i benodwyd i Gadair y Gymraeg yn 2011. Mae ei feysydd arbenigol yn cynnwys llenyddiaeth ddiweddar, llenyddiaeth y canon, beirniadaeth lenyddol a drama.

Proffil lawn 

Mr Steven Morris

Ar ôl ennill ei radd yn y Gymraeg, gweithiodd ym maes Cymraeg i Oedolion am dros ddeng mlynedd ar hugain gan ymuno â’r Adran Addysg Barhaus yn 1991 fel darlithydd a throsglwyddo i Academi Hywel Teifi yn 2010.

Proffil lawn

Mrs Linda Sidgwick

Mae Linda yn uwch-ddarlithydd yn Adran y Gymraeg ac yn cyfrannu at nifer o fodiwlau gloywi iaith a sgiliau llafar, yn cydlynu’r cwrs dwys ar gyfer myfyrwyr ail iaith Lefel 1 ac yn trefnu lleoliadau gwaith ar gyfer myfyrwyr modiwl Cymraeg a Gyrfa.

                                        Proffil lawn 

Mr Robert Rhys

Mae Robert Rhys yn Ddarllenydd mewn Llenyddiaeth Gymraeg. Ef hefyd yw Cyfarwyddwr Canolfan Graddedigion y Celfyddydau a’r Dyniaethau. Llenyddiaeth o 1800 hyd at y presennol yw ei faes arbenigol, a chyhoeddodd gyfrolau ar Waldo Williams,                                               Daniel Owen a James                                           Hughes.

                                        Proffil lawn

Dr Elain Price

Ymunodd Elain â Academi Hywel Teifi yn 2011 fel darlithydd cyfryngau. Ei phrif feysydd ymchwil yw darlledu yng Nghymru – yn benodol hynt a hanes S4C a’r sector deledu annibynnol, datblygiad rhaglenni teledu i blant yn y Gymraeg ac animeiddio yng Nghymru.

                                        Proffil lawn

Yr Athro Alan Llwyd

Penodwyd Alan Llwyd yn Athro yn Academi Hywel Teifi yn ddiweddar. Mae’r ysgolhaig yn adnabyddus yn sgil ei waith cyhoeddi ym maes barddoniaeth a beirniadaeth heb anghofio’i ddoniau sgriptio a golygu.

Proffil lawn