Newyddion Diweddaraf - Prifysgol Abertawe http://www.swan.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ Y newyddion diweddaraf o Brifysgol Abertawe cy-gb Hawlfraint: (C). Prifysgol Abertawe 15 <![CDATA[Cyrsiau iaith Saesneg am ddim ym Mhrifysgol Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/cyrsiauiaithsaesnegamddimymmhrifysgolabertawe.php News article 293332 Wed, 23 Jan 2019 16:22:00 GMT <![CDATA[Presenoldeb cryf i Wobr Ryngwladol Dylan Thomas Prifysgol Abertawe yng Ngŵyl Lenyddiaeth Zee Jaipur]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/presenoldebcryfiwobrryngwladoldylanthomasprifysgolabertaweyngngyllenyddiaethzeejaipur.php News article 293303 Wed, 23 Jan 2019 10:04:00 GMT <![CDATA[FameLab 2019 yn dod i Amgueddfa Genedlaethol y Glannau]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/famelab2019yndodiamgueddfagenedlaetholyglannau.php News article 293295 Tue, 22 Jan 2019 10:38:00 GMT <![CDATA[ Theatr, iaith a llenyddiaeth Gymreig yn Kolkata mis Ionawr yma]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/theatriaithallenyddiaethgymreigynkolkatamisionawryma.php News article 293273 Fri, 18 Jan 2019 12:20:00 GMT <![CDATA[Sam yn paratoi i ddefnyddio ei lwyddiant i ysbrydoli ei gyd-fyfyrwyr ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/samynparatoiiddefnyddioeilwyddiantiysbrydolieigyd-fyfyrwyr.php News article 293202 Fri, 11 Jan 2019 12:19:00 GMT <![CDATA[Cydnabyddiaeth i fyfyrwyr bydwreigiaeth yn dilyn enwebiad gan fam ddiolchgar]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/cydnabyddiaethifyfyrwyrbydwreigiaethyndilynenwebiadganfamddiolchgar.php News article 293124 Thu, 03 Jan 2019 15:07:00 GMT <![CDATA[Prosiect i gynyddu nifer y myfyrwyr sy'n dewis gwyddoniaeth driphlyg ar lefel TGAU yng Nghymru'n derbyn buddsoddiad mawr ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/prosiectigynydduniferymyfyrwyrsyndewisgwyddoniaethdriphlygarlefeltgauyngnghymrunderbynbuddsoddiadmawr.php News article 293115 Wed, 19 Dec 2018 08:30:00 GMT <![CDATA[Ymchwilwyr yn lansio ymgyrch ariannu torfol i archwilio beth sy'n gwneud pobl yn olygus]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/ymchwilwyrynlansioymgyrchariannutorfoliarchwiliobethsyngwneudpoblynolygus.php News article 293101 Tue, 18 Dec 2018 13:20:00 GMT <![CDATA[Unigrwydd – adnodd newydd yn cynnig cymorth a chyngor]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/unigrwyddadnoddnewyddyncynnigcymorthachyngor.php News article 293090 Tue, 18 Dec 2018 09:29:00 GMT <![CDATA[Grant i ddatblygu fformwleiddiad bioblaladdwr a allai helpu i arbed biliynau o bunnoedd yn yr economi fyd-eang]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/grantiddatblygufformwleiddiadbioblaladdwraallaihelpuiarbedbiliynauobunnoeddynyreconomifyd-eang.php News article 289421 Mon, 17 Dec 2018 15:55:00 GMT <![CDATA[Cyhoeddi Vortex IoT fel partner Ffatri'r Dyfodol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/cyhoeddivortexiotfelpartnerffatrirdyfodol.php News article 292960 Thu, 06 Dec 2018 13:21:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe yn cael ei chydnabod ar Restr Llwyddiannau Cyntaf Gorau’r DU]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertaweyncaeleichydnabodarrestrllwyddiannaucyntafgoraurdu.php News article 292962 Thu, 06 Dec 2018 11:14:00 GMT <![CDATA[Pobl Ifanc Hong Kong yn Dysgu Sgiliau Cyfrifiadureg wrth i Gydweithrediad Llwyddiannus yng Nghymru yn Teithio Dramor]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/poblifanchongkongyndysgusgiliaucyfrifiaduregwrthigydweithrediadllwyddiannusyngnghymruynteithiodramor.php News article 292913 Fri, 30 Nov 2018 01:00:00 GMT <![CDATA[Arbenigwyr yn ymgysylltu â phobl ifanc i ysbrydoli ymchwilwyr gwyddorau cymdeithasol y dyfodol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/arbenigwyrynymgysylltuaphoblifanciysbrydoliymchwilwyrgwyddoraucymdeithasolydyfodol.php News article 292859 Mon, 26 Nov 2018 10:31:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe'n cyhoeddi marwolaeth yr Is-lywydd Partneriaethau Strategol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertawencyhoeddimarwolaethyris-lywyddpartneriaethaustrategol.php News article 292821 Tue, 20 Nov 2018 16:10:00 GMT <![CDATA[Y Ffatri Clyfar: gydweithio i sbarduno effeithiolrwydd drwy dechnoleg ddigidol ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/yffatriclyfargydweithioisbardunoeffeithiolrwydddrwydechnolegddigidol.php News article 292734 Thu, 15 Nov 2018 11:29:00 GMT <![CDATA[Mae angen ailfeddwl y gwaith o warchod y môr yn y trofannau o ganlyniad i newid yn yr hinsawdd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/maeangenailfeddwlygwaithowarchodymorynytrofannauoganlyniadinewidynyrhinsawdd.php News article 292307 Mon, 05 Nov 2018 15:00:00 GMT <![CDATA[Gwirfoddolwyr lleol yn dechrau gwaith i adfer cofeb hynafol ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/gwirfoddolwyrlleolyndechraugwaithiadfercofebhynafol.php News article 291959 Thu, 18 Oct 2018 11:41:00 GMT <![CDATA[Gŵyl Wyddoniaeth fwyaf Cymru'n dychwelyd i Abertawe fis Tachwedd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/gylwyddoniaethfwyafcymrundychwelydiabertawefistachwedd.php News article 291679 Mon, 08 Oct 2018 10:16:00 GMT <![CDATA[Disgyblion o Ysgol St Illtud yn Helpu i lanhau traeth Bae Bracelet]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/disgyblionoysgolstilltudynhelpuilanhautraethbaebracelet.php News article 291644 Thu, 04 Oct 2018 15:58:00 GMT <![CDATA[Lansio Sefydliad Codio Cymru i fynd i'r afael â bwlch sgiliau digidol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/lansiosefydliadcodiocymruifyndirafaelabwlchsgiliaudigidol.php News article 291487 Wed, 03 Oct 2018 01:05:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe'n cyrraedd safle 30 yng Nghanllaw Prifysgolion Da The Times and The Sunday Times 2019]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertawencyrraeddsafle30yngnghanllawprifysgoliondathetimesandthesundaytimes2019.php News article 290815 Fri, 21 Sep 2018 07:10:00 GMT <![CDATA[Canghellor y Trysorlys yn cyhoeddi cyllid gwerth £36 miliwn ar gyfer arloesedd ynni glân Prifysgol Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/canghellorytrysorlysyncyhoeddicyllidgwerth36miliwnargyferarloeseddynniglanprifysgolabertawe.php News article 290622 Wed, 19 Sep 2018 08:01:00 GMT <![CDATA[Academydd o Brifysgol Abertawe'n cyhoeddi canllaw newydd ar fwydo ar y fron]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/academyddobrifysgolabertawencyhoeddicanllawnewyddarfwydoaryfron.php News article 290250 Mon, 10 Sep 2018 13:33:00 GMT <![CDATA[Prifysgol i gynnig cyrsiau Saesneg i’r gymuned]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/prifysgoligynnigcyrsiausaesnegirgymuned.php News article 290135 Thu, 06 Sep 2018 15:08:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe ar restr fer Prifysgol y Flwyddyn y DU 2018]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertawearrestrferprifysgolyflwyddynydu2018.php News article 290081 Wed, 05 Sep 2018 23:01:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe yn 5 uchaf y Deyrnas Gyfunol am foddhad myfyrwyr]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertaweyn5uchafydeyrnasgyfunolamfoddhadmyfyrwyr.php News article 288299 Fri, 27 Jul 2018 14:41:00 GMT <![CDATA[Sut y gall bacteria pridd ddiogelu rhag cyrydu – gwobr i arbenigwr dur o Abertawe mewn cystadleuaeth fyd-eang ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/sutygallbacteriapriddddiogelurhagcyrydugwobriarbenigwrduroabertawemewncystadleuaethfyd-eang.php News article 261830 Tue, 04 Jul 2017 13:21:00 GMT