Newyddion Diweddaraf - Prifysgol Abertawe http://www.swan.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ Y newyddion diweddaraf o Brifysgol Abertawe cy-gb Hawlfraint: (C). Prifysgol Abertawe 15 <![CDATA[Mentora ar gyfer ffiseg TGAU - prifysgolion yn hyfforddi myfyrwyr i gefnogi disgyblion]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/mentoraargyferffisegtgau-prifysgolionynhyfforddimyfyrwyrigefnogidisgyblion.php News article 293883 Wed, 17 Apr 2019 07:28:00 GMT <![CDATA[Prototeip newydd ym Mumbai â’r nod o ddod â deallusrwydd artiffisial a dynol ynghyd ar strydoedd Dahravi]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/prototeipnewyddymmumbaiarnododdodadeallusrwyddartiffisialadynolynghydarstrydoedddahravi.php News article 293911 Tue, 16 Apr 2019 12:19:00 GMT <![CDATA[Heidi'n ennill prif wobr addysg ym maes meddygaeth i gydnabod ei chymorth i fyfyrwyr]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/heidinennillprifwobraddysgymmaesmeddygaethigydnabodeichymorthifyfyrwyr.php News article 293870 Thu, 11 Apr 2019 15:59:00 GMT <![CDATA[Hwb Ariannol i Ganolfan Gyfreithiol y Plant Cymru]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/hwbariannoliganolfangyfreithiolyplantcymru.php News article 293873 Thu, 11 Apr 2019 15:40:00 GMT <![CDATA[Arbenigedd y Brifysgol i helpu gwella deilliannau cyfreithiol i blant a theuluoedd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/arbenigeddybrifysgolihelpugwelladeilliannaucyfreithioliblantatheuluoedd.php News article 293850 Wed, 10 Apr 2019 07:50:00 GMT <![CDATA[Prosiect argraffu 3D i blant yn cael ei ehangu ledled Ewrop]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/prosiectargraffu3diblantyncaeleiehanguledledewrop.php News article 293847 Mon, 08 Apr 2019 10:30:00 GMT <![CDATA[Yr ap sy'n mynd i'r afael ag unigrwydd – syniad gan fyfyrwyr yn cyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth fyd-eang ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/yrapsynmyndirafaelagunigrwyddsyniadganfyfyrwyryncyrraeddrowndderfynolcystadleuaethfyd-eang.php News article 293820 Wed, 03 Apr 2019 12:59:00 GMT <![CDATA[Nofelau cyntaf a lleisiau amrywiol yn ennill lle blaenllaw yn y wobr fwyaf yn y byd i ysgrifenwyr ifanc]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/nofelaucyntafalleisiauamrywiolynennilllleblaenllawynywobrfwyafynybydiysgrifenwyrifanc.php News article 293811 Mon, 01 Apr 2019 22:45:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe i gynnal cyfres o ddigwyddiadau yng Ngŵyl y Gelli ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertaweigynnalcyfresoddigwyddiadauyngngylygelli.php News article 293781 Tue, 26 Mar 2019 15:54:00 GMT <![CDATA[Academyddion yn amlinellu polisi masnachu canabis newydd yn y Cenhedloedd Unedig]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/academyddionynamlinellupolisimasnachucanabisnewyddynycenhedloeddunedig.php News article 293709 Thu, 21 Mar 2019 10:00:00 GMT <![CDATA[Emyr Humphreys yn 100: Prifysgol Abertawe'n cynnal symposiwm i ddathlu gwaith un o awduron enwocaf Cymru]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/emyrhumphreysyn100prifysgolabertawencynnalsymposiwmiddathlugwaithunoawduronenwocafcymru.php News article 293697 Thu, 14 Mar 2019 11:25:00 GMT <![CDATA[ Prifysgol Abertawe ar saith rhestr fer ar gyfer gwobrau Whatuni, gan gynnwys Prifysgol y Flwyddyn]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertawearsaithrhestrferargyfergwobrauwhatunigangynnwysprifysgolyflwyddyn.php News article 293635 Thu, 07 Mar 2019 12:27:00 GMT <![CDATA[Cyhoeddi’r Athro Paul Boyle yn Is-ganghellor newydd Prifysgol Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/cyhoeddirathropaulboyleynis-ganghellornewyddprifysgolabertawe.php News article 293628 Tue, 05 Mar 2019 10:33:00 GMT <![CDATA[Prosiect newydd i geisio cynnig triniaeth wrth i achosion o ganser yr ofari barhau i gynyddu]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/prosiectnewyddigeisiocynnigtriniaethwrthiachosionoganseryrofaribarhauigynyddu.php News article 293437 Tue, 05 Feb 2019 13:31:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe fydd y brifysgol gyntaf i gynnig modiwl Saesneg ar wobr lenyddol, gyda Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertawefyddybrifysgolgyntafigynnigmodiwlsaesnegarwobrlenyddolgydagwobrryngwladoldylanthomas.php News article 293435 Tue, 05 Feb 2019 00:01:00 GMT <![CDATA[Menywod a llyfrau cyntaf yn flaenllaw ar restr hir Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas Prifysgol Abertawe 2019]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/menywodallyfraucyntafynflaenllawarrestrhirgwobrryngwladoldylanthomasprifysgolabertawe2019.php News article 293409 Thu, 31 Jan 2019 11:25:00 GMT <![CDATA[Lansio Cylch Rasio 3D yn Sir Gaerfyrddin]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/lansiocylchrasio3dynsirgaerfyrddin.php News article 293347 Thu, 24 Jan 2019 11:21:00 GMT <![CDATA[Grant i ddatblygu fformwleiddiad bioblaladdwr a allai helpu i arbed biliynau o bunnoedd yn yr economi fyd-eang]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/grantiddatblygufformwleiddiadbioblaladdwraallaihelpuiarbedbiliynauobunnoeddynyreconomifyd-eang.php News article 289421 Mon, 17 Dec 2018 15:55:00 GMT <![CDATA[Y Ffatri Clyfar: gydweithio i sbarduno effeithiolrwydd drwy dechnoleg ddigidol ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/yffatriclyfargydweithioisbardunoeffeithiolrwydddrwydechnolegddigidol.php News article 292734 Thu, 15 Nov 2018 11:29:00 GMT <![CDATA[Sut y gall bacteria pridd ddiogelu rhag cyrydu – gwobr i arbenigwr dur o Abertawe mewn cystadleuaeth fyd-eang ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/sutygallbacteriapriddddiogelurhagcyrydugwobriarbenigwrduroabertawemewncystadleuaethfyd-eang.php News article 261830 Tue, 04 Jul 2017 13:21:00 GMT