Newyddion Diweddaraf - Prifysgol Abertawe http://www.swan.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ Y newyddion diweddaraf o Brifysgol Abertawe cy-gb Hawlfraint: (C). Prifysgol Abertawe 15 <![CDATA[Ymunwch â JellyWatch Prydain Fawr dros benwythnos gŵyl y banc!]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/ymunwchajellywatchprydainfawrdrosbenwythnosgylybanc.php News article 294561 Tue, 20 Aug 2019 17:15:00 GMT <![CDATA[Cyffro bragdy newydd! Archebion di-ri ar gyfer cwrw di-alcohol gan gyn-fyfyriwr]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/cyffrobragdynewyddarchebiondi-riargyfercwrwdi-alcoholgangyn-fyfyriwr.php News article 294548 Mon, 19 Aug 2019 14:38:00 GMT <![CDATA[£1.3m o gyllid i ddiwydiant lled-ddargludyddion de Cymru]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/13mogyllididdiwydiantlled-ddargludyddiondecymru.php News article 294551 Mon, 19 Aug 2019 12:25:00 GMT <![CDATA[Uwchgynhadledd Bioblaladdwyr gyntaf yn darparu llwyfan ar gyfer cydweithio rhyngwladol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/uwchgynhadleddbioblaladdwyrgyntafyndarparullwyfanargyfercydweithiorhyngwladol.php News article 294527 Tue, 13 Aug 2019 09:50:00 GMT <![CDATA[Arbenigwyr diabetes yn y Brifysgol yn rhannu ymchwil arloesol ynglŷn â thîm beicio elît]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/arbenigwyrdiabetesynybrifysgolynrhannuymchwilarloesolynglnathimbeicioelit.php News article 294517 Fri, 09 Aug 2019 13:12:00 GMT <![CDATA[Ysgoloriaeth newydd i goffau cyfraniad arbennig Hywel Teifi Edwards i ddiwylliant Cymru ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/ysgoloriaethnewyddigoffaucyfraniadarbennighywelteifiedwardsiddiwylliantcymru.php News article 294513 Fri, 09 Aug 2019 10:59:00 GMT <![CDATA[Disgyblion ysgol yn cael profiad o Brifysgol Abertawe mewn diwrnod o weithgareddau ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/disgyblionysgolyncaelprofiadobrifysgolabertawemewndiwrnodoweithgareddau.php News article 294507 Thu, 08 Aug 2019 12:44:00 GMT <![CDATA[Anrhydedd genedlaethol i wobrwyo athro yn y gyfraith am ei ymroddiad ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/anrhydeddgenedlaetholiwobrwyoathroynygyfraithameiymroddiad.php News article 294463 Mon, 05 Aug 2019 00:53:00 GMT <![CDATA[Gwireddu breuddwyd graddedigion am fusnes gwyrdd ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/gwireddubreuddwydgraddedigionamfusnesgwyrdd.php News article 294460 Thu, 01 Aug 2019 16:25:00 GMT <![CDATA[Technoleg yn helpu i roi'r atebion i ddisgyblion mewn gweithdy arloesol yn y Brifysgol ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/technolegynhelpuiroiratebioniddisgyblionmewngweithdyarloesolynybrifysgol.php News article 294433 Thu, 25 Jul 2019 16:51:00 GMT <![CDATA[Hwb ariannol gwerth miliynau o bunnoedd i Fargen Ddinesig Bae Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/hwbariannolgwerthmiliynauobunnoeddifargenddinesigbaeabertawe.php News article 294323 Tue, 16 Jul 2019 12:14:00 GMT <![CDATA[Gweithgareddau Prifysgol Abertawe ar faes Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/gweithgareddauprifysgolabertawearfaeseisteddfodgenedlaetholsirconwy2019.php News article 294311 Thu, 11 Jul 2019 12:24:00 GMT <![CDATA[Cyhoeddi ariannu ar gyfer canolfan ymchwil lled-ddargludydd newydd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/cyhoeddiariannuargyfercanolfanymchwillled-ddargludyddnewydd.php News article 294307 Wed, 10 Jul 2019 14:45:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe yn 10 uchaf y Deyrnas Gyfunol am foddhad myfyrwyr]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertaweyn10uchafydeyrnasgyfunolamfoddhadmyfyrwyr.php News article 294301 Thu, 04 Jul 2019 13:05:00 GMT <![CDATA[Sky a Phrifysgol Abertawe yn lansio Ysgoloriaeth Heriau Byd-eang Hillary Rodham Clinton ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/skyaphrifysgolabertaweynlansioysgoloriaethheriaubyd-eanghillaryrodhamclinton.php News article 294244 Thu, 27 Jun 2019 14:30:00 GMT <![CDATA[Beicio tuag at lwyddiant – Abertawe’n ennill y safon aur]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/beiciotuagatlwyddiantabertawenennillysafonaur.php News article 294178 Wed, 12 Jun 2019 08:59:00 GMT <![CDATA[Cyn-Is-ganghellor i gael ei urddo yn farchog am ei ymroddiad i wasanaeth cyhoeddus]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/cyn-is-ganghellorigaeleiurddoynfarchogameiymroddiadiwasanaethcyhoeddus.php News article 294165 Tue, 11 Jun 2019 14:37:00 GMT <![CDATA[Prosiect argraffu 3D i blant yn cael ei ehangu ledled Ewrop]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/prosiectargraffu3diblantyncaeleiehanguledledewrop.php News article 293847 Mon, 08 Apr 2019 10:30:00 GMT <![CDATA[Nofelau cyntaf a lleisiau amrywiol yn ennill lle blaenllaw yn y wobr fwyaf yn y byd i ysgrifenwyr ifanc]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/nofelaucyntafalleisiauamrywiolynennilllleblaenllawynywobrfwyafynybydiysgrifenwyrifanc.php News article 293811 Mon, 01 Apr 2019 22:45:00 GMT <![CDATA[Emyr Humphreys yn 100: Prifysgol Abertawe'n cynnal symposiwm i ddathlu gwaith un o awduron enwocaf Cymru]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/emyrhumphreysyn100prifysgolabertawencynnalsymposiwmiddathlugwaithunoawduronenwocafcymru.php News article 293697 Thu, 14 Mar 2019 11:25:00 GMT <![CDATA[Grant i ddatblygu fformwleiddiad bioblaladdwr a allai helpu i arbed biliynau o bunnoedd yn yr economi fyd-eang]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/grantiddatblygufformwleiddiadbioblaladdwraallaihelpuiarbedbiliynauobunnoeddynyreconomifyd-eang.php News article 289421 Mon, 17 Dec 2018 15:55:00 GMT <![CDATA[Y Ffatri Clyfar: gydweithio i sbarduno effeithiolrwydd drwy dechnoleg ddigidol ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/yffatriclyfargydweithioisbardunoeffeithiolrwydddrwydechnolegddigidol.php News article 292734 Thu, 15 Nov 2018 11:29:00 GMT <![CDATA[Sut y gall bacteria pridd ddiogelu rhag cyrydu – gwobr i arbenigwr dur o Abertawe mewn cystadleuaeth fyd-eang ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/sutygallbacteriapriddddiogelurhagcyrydugwobriarbenigwrduroabertawemewncystadleuaethfyd-eang.php News article 261830 Tue, 04 Jul 2017 13:21:00 GMT