Newyddion Diweddaraf - Prifysgol Abertawe http://www.swan.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ Y newyddion diweddaraf o Brifysgol Abertawe cy-gb Hawlfraint: (C). Prifysgol Abertawe 15 <![CDATA[Canolbwynt Arloesedd ESRI]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/canolbwyntarloeseddesri.php News article 291970 Fri, 19 Oct 2018 09:56:00 GMT <![CDATA[Gwirfoddolwyr lleol yn dechrau gwaith i adfer cofeb hynafol ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/gwirfoddolwyrlleolyndechraugwaithiadfercofebhynafol.php News article 291959 Thu, 18 Oct 2018 11:41:00 GMT <![CDATA[Y Gerddorfa Ffilharmonig Frenhinol yn perfformio albwm gan Athro o'r Brifysgol yn Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/ygerddorfaffilharmonigfrenhinolynperfformioalbwmganathroorbrifysgolynabertawe.php News article 291867 Mon, 15 Oct 2018 13:56:00 GMT <![CDATA[Cwmni sy'n seiliedig ym Mhrifysgol Abertawe yn ennill Gwobr Gwnaed yng Nghymru 2018 ar gyfer ymladd yn erbyn plâu cnydau yn naturiol ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/cwmnisynseiliedigymmhrifysgolabertaweynennillgwobrgwnaedyngnghymru2018argyferymladdynerbynplaucnydauynnaturiol.php News article 291846 Mon, 15 Oct 2018 08:00:00 GMT <![CDATA[Technoleg Prifysgol Abertawe ar fin chwyldroi gofal iechyd yn Awstralia]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/technolegprifysgolabertawearfinchwyldroigofaliechydynawstralia.php News article 291847 Mon, 15 Oct 2018 06:58:00 GMT <![CDATA[ Ysgol Feddygol y Brifysgol mewn safle uwch na Chaergrawnt am y tro cyntaf ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/ysgolfeddygolybrifysgolmewnsafleuwchnachaergrawntamytrocyntaf.php News article 291788 Thu, 11 Oct 2018 15:30:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe yn cynnal y Ffair Yrfaoedd mwyaf erioed]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertaweyncynnalyffairyrfaoeddmwyaferioed.php News article 291704 Tue, 09 Oct 2018 14:44:00 GMT <![CDATA[Melin drafod y Brifysgol yn barod i rannu canfyddiadau ar ddyfodol gofal iechyd ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/melindrafodybrifysgolynbarodirannucanfyddiadauarddyfodolgofaliechyd.php News article 291718 Tue, 09 Oct 2018 11:34:00 GMT <![CDATA[Mae gwaith adeiladu yn dechrau ar gartrefi a fydd yn cynhyrchu, storio a rhyddhau eu hynni eu hunain]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/maegwaithadeiladuyndechrauargartrefiafyddyncynhyrchustorioarhyddhaueuhynnieuhunain.php News article 291700 Tue, 09 Oct 2018 09:33:00 GMT <![CDATA[Gŵyl Wyddoniaeth fwyaf Cymru'n dychwelyd i Abertawe fis Tachwedd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/gylwyddoniaethfwyafcymrundychwelydiabertawefistachwedd.php News article 291679 Mon, 08 Oct 2018 10:16:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe’n lansio rhaglen Achrediad Gyrfa Ddeuol TASS]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertawenlansiorhaglenachrediadgyrfaddeuoltass.php News article 291652 Thu, 04 Oct 2018 16:16:00 GMT <![CDATA[Disgyblion o Ysgol St Illtud yn Helpu i lanhau traeth Bae Bracelet]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/disgyblionoysgolstilltudynhelpuilanhautraethbaebracelet.php News article 291644 Thu, 04 Oct 2018 15:58:00 GMT <![CDATA[Mwy na phils – Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe yn cynnal y ffair Presgripsiynu Cymdeithasol ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/mwynaphilsysgolfeddygaethprifysgolabertaweyncynnalyffairpresgripsiynucymdeithasol.php News article 291560 Wed, 03 Oct 2018 14:18:00 GMT <![CDATA[Lansio Sefydliad Codio Cymru i fynd i'r afael â bwlch sgiliau digidol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/lansiosefydliadcodiocymruifyndirafaelabwlchsgiliaudigidol.php News article 291487 Wed, 03 Oct 2018 01:05:00 GMT <![CDATA[Plant fel amddiffynwyr Hawliau Dynol - mae Prifysgol Abertawe yn cyfrannu tuag at y Cenhedloedd Unedig]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/plantfelamddiffynwyrhawliaudynol-maeprifysgolabertaweyncyfrannutuagatycenhedloeddunedig.php News article 291148 Fri, 28 Sep 2018 12:19:00 GMT <![CDATA[Is-ganghellor Prifysgol Abertawe'n cwrdd ag Is lywydd India i drafod partneriaethau]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/is-ganghellorprifysgolabertawencwrddagislywyddindiaidrafodpartneriaethau.php News article 290904 Fri, 21 Sep 2018 15:07:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe'n cyrraedd safle 30 yng Nghanllaw Prifysgolion Da The Times and The Sunday Times 2019]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertawencyrraeddsafle30yngnghanllawprifysgoliondathetimesandthesundaytimes2019.php News article 290815 Fri, 21 Sep 2018 07:10:00 GMT <![CDATA[Canghellor y Trysorlys yn cyhoeddi cyllid gwerth £36 miliwn ar gyfer arloesedd ynni glân Prifysgol Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/canghellorytrysorlysyncyhoeddicyllidgwerth36miliwnargyferarloeseddynniglanprifysgolabertawe.php News article 290622 Wed, 19 Sep 2018 08:01:00 GMT <![CDATA[Academydd o Brifysgol Abertawe'n cyhoeddi canllaw newydd ar fwydo ar y fron]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/academyddobrifysgolabertawencyhoeddicanllawnewyddarfwydoaryfron.php News article 290250 Mon, 10 Sep 2018 13:33:00 GMT <![CDATA[Prifysgol i gynnig cyrsiau Saesneg i’r gymuned]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/prifysgoligynnigcyrsiausaesnegirgymuned.php News article 290135 Thu, 06 Sep 2018 15:08:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe ar restr fer Prifysgol y Flwyddyn y DU 2018]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertawearrestrferprifysgolyflwyddynydu2018.php News article 290081 Wed, 05 Sep 2018 23:01:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe yn 5 uchaf y Deyrnas Gyfunol am foddhad myfyrwyr]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertaweyn5uchafydeyrnasgyfunolamfoddhadmyfyrwyr.php News article 288299 Fri, 27 Jul 2018 14:41:00 GMT <![CDATA[Sut y gall bacteria pridd ddiogelu rhag cyrydu – gwobr i arbenigwr dur o Abertawe mewn cystadleuaeth fyd-eang ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/sutygallbacteriapriddddiogelurhagcyrydugwobriarbenigwrduroabertawemewncystadleuaethfyd-eang.php News article 261830 Tue, 04 Jul 2017 13:21:00 GMT