Hoffech chi roi hwb i’ch gweithgareddau Ymchwil a Datblygu?

Mae’r Athro Owen Guy o Ganolfan NanoIechyd Prifysgol Abertawe’n gyfarwydd iawn â chydweithrediadau ymchwil ac mae’n darparu enghraifft o’r gwerth enfawr y gall

Mae’r Athro Owen Guy o Ganolfan NanoIechyd Prifysgol Abertawe’n gyfarwydd iawn â chydweithrediadau ymchwil ac mae’n darparu enghraifft o’r gwerth enfawr y gall y rhain ei greu.

“Yn ddiweddar, rydym wedi cwblhau Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth lwyddiannus iawn gyda SPTS Technologies. Y nod
oedd helpu’r busnes i gymhwyso eu technoleg arloesol, a ddefnyddir fel arfer mewn ffonau clyfar neu gymwysiadau modurol, i gynhyrchion newydd yn y sectorau gofal iechyd a BIO-MEMS.

Owen Guy and SPTS

(L-R: Yr Athro Owen Guy a Huma Ashraf o SPTS Technologies)

“Yn ogystal ag ymchwilydd amser llawn a goruchwyliwr ymchwil rhan-amser a ymunodd â’r cwmni am gyfnod y prosiect, roedd SPTS Technologies yn gallu manteisio ar sylfaen wybodaeth helaeth y Brifysgol, ynghyd â’i labordai a’u cyfarpar sylweddol, ei thechnolegau blaengar a’i rhwydwaith o gydweithredwyr rhyngwladol.

“Cafodd gallu ymchwil a datblygu’r cwmni hwb yn syth ac yn gyfnewid am hynny, cawsom gyfle i roi ein hymchwil ar waith yn y byd masnachol a manteisio ar arbenigedd y cwmni, ei gyfleusterau arbenigol a’i wybodaeth o’r farchnad.

“O ganlyniad i’n partneriaeth, datblygwyd ystod eang o ficro-ddyfeisiau a thechnolegau proses, gan gynnwys dyfeisiau micro-nodwydd silicon ar gyfer dulliau ‘di-boen’ a phwynt gofal o roi cyffuriau a brechiadau a phrosesau newydd ar gyfer celloedd solar ac LED.”

Ychwanegodd Paul Rich, Is-lywydd SPTS ar gyferpeirianneg cynhyrchion
ysgythru a dyddodi: “Drwy’r cydweithrediad â’r Ganolfan NanoIechyd, cawsom adnoddau ychwanegol i archwilio ac arddangos canlyniadau o fewn marchnad ddatblygol BioMEMS, y rhagwelir y bydd yn sbardun allweddol i dwf y diwydiant MEMS dros y degawd nesaf.

Mae’r cydweithrediad â’r Ganolfan NanoIechyd yn rhoi mantais gystadleuol i ni mewn
marchnadoedd newydd”.

Drwy ddenu sylw sylweddol yn y cyfryngau a chyfrannu at gyhoeddiadau patentau newydd ac ymchwil, mae’r bartneriaeth wedi cynyddu
proffil SPTS Technologies a’u gweithgarwch busnes mewn marchnadoedd newydd, gan arwain at gynnydd gwerth miliynau o bunnoedd mewn gwerthiannau offer SPTS.

Roedd y Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth yn gam cyntaf taith a sbardunodd brosiectau ymchwil pwysig newydd i ddatblygu technoleg micro-nodwyddau.

Hoffech chi roi hwb i’ch gweithgareddau Ymchwil a Datblygu? Cysylltwch â thîm
Gwasanaethau Ymchwil, Ymgysylltu ac Arloesi heddiw: 01792 606060 Business.enquiries@abertawe.ac.uk