Newyddiadurwyr

Sut allwn ni helpu

Os oes gennych chi drwyn am stori, yna gall Swyddfa’r Wasg Prifysgol Abertawe gael cyswllt i chi gyda’n hacademyddion, ymchwil arloesol, a straeon eraill o bob cwr o’r Brifysgol.

Dewch i gysylltiad â ni os:

  • Hoffech fwy o wybodaeth, neu drefnu cyfweliad am un o’n straeon.
  • Ydych yn chwilio am arbenigwr i gyflwyno sylw i safbwynt neu farn.
  • Ydych yn dymuno dod i’r Brifysgol i recordio, ffilmio neu gynnal cyfweliad. Croesawn hyn, ond rhaid sicrhau caniatâd gennym ymlaen llaw.

Cysylltu

Ffôn: 01792 295050

Ebost: wasg@abertawe.ac.uk

Gwasanaeth y tu hwn i oriau swyddfa

Am ymholiadau brys y tu allan i oriau swyddfa arferol, ffoniwch 07894 251874 neu e-bostiwch wasg@abertawe.ac.uk

Os nad ydych yn aelod o’r wasg, cysylltwch â swtisfwrdd y Brifysgol: 01792 205678 (gwasgwch 1 i siarad yn Gymraeg)

Tîm Swyddfa’r Wasg

Jacqui Bowen Pennaeth Cyfathrebu Strategol jacqui.bowen@abertawe.ac.uk
Delyth Purchase Rheolwr Swyddfa'r Wasg d.purchase@abertawe.ac.uk
Kevin Sullivan Uwch-swyddog y Wasg  k.g.sullivan@abertawe.ac.uk
Catrin Newman Uwch-swyddog y Wasg  c.a.newman@abertawe.ac.uk
Kathy Thomas Swyddog y Wasg  katherine.thomas@abertawe.ac.uk
Ben Donovan Swyddog y Wasg  b.j.e.donovan@abertawe.ac.uk 
Mari Hooson Ysgrifennwr Copi Corfforaethol a Swyddog y Wasg Cynorthwyol m.hooson@abertawe.ac.uk