Gweithdy Ysgrifennu Ffuglen Hanesyddol

Awdur ffuglen Prydain Canoloesol James Aitcheson a Darlithydd mewn Hanes Canoloesol Charlie Rozier sy’n arwain y gweithdy hwn ar ffuglen hanesyddol.

Teitl: Ysgrifennu Ffuglen Hanesyddol gydag awdur James Aitcheson
Siaradwr: Awdur  James Aitcheson a Charlie Rozier o Brifysgol Abertawe
Dyddiad: Dydd Mawrth, Chwefror 21ain 2017
Amser: 4yp – 6yp
Lleoliad: Darlithfa B, Glyndwr, Prifysgol Abertawe
Mynediad: Rhad ac am ddim

Bydd y sesiwn yma o ddiddordeb i bawb, ond yn enwedig y rheini sy’n astudio neu sydd â diddordeb mewn astudiaethau canoloesol, neu’r rheini sydd â diddordeb mewn dysgu rhagor am ddiwylliant ysgrifennu creadigol. Bydd derbyniad diodydd yn dilyn y ddarlith am tua 5yp, yn yr un lleoliad. Croeso i bawb a nid oes angen archebu lle ymlaen llaw.

Astudiodd James Aitcheson Hanes yng Ngholeg Emmanuel, Caergrawnt, lle ddatblygodd ei ddiddordeb arbennig yn yr Oesoedd Canol. Mae ganddo ddiddordeb arbennig yng nghyfnod yr Eingl-Sacsonaidd a Choncwest y Normanaidd, cyfnod o newid fawr a brofodd i fod yn un o’r trobwyntiau mwyaf yn hanes Lloegr. Cyhoeddir ei lyfrau yn y DU, America, yr Almaen a’r Gweriniaeth Siec . Cyhoeddwyd nofel ddiweddaraf James, The Harrowing, yn adrodd hanes pump ffoadur yn brwydro i oroesi yn ystod teyrnasiad Gwilym Goncerwr rhwng 1069-70,gan Heron Books ym mis  Gorffennaf 2016. Mae James yn aelod o’r Gymdeithas Hanesyddol Frenhinol, Cymdeithas Awduron, a Chymdeithas Awduron Hanesyddol.

Am ragor o wybodaeth am y digwyddiad hwn, anfonwch e-bost at Charlie Rozier, ar: c.c.rozier@swansea.ac.uk.

Writing Historical Fiction workshop