Dosbarthiadau cyn geni cyfrwng Cymraeg

Mae Rachel Williams, Darlithydd Bydwreigiaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ym Mhrifysgol Abertawe, yn cynnal dosbarthiadau cyn geni cyfrwng Cymraeg yng Nghaerfyrddin ac Aberystwyth.

‌‌Arweinir y dosbarthiadau gan Rachel Williams, sydd yn meddu ar dros 15 mlynedd o brofiad yn gweithio fel bydwraig. Yn ogystal, mae myfyrwyr bydwreigiaeth o Brifysgol Abertawe yn cynorthwyo yn y dosbarthiadau.

Cynhelir y dosbarthiadau unwaith yr wythnos dros gyfnod o bedair wythnos.

Dosbarthiadau Caerfyrddin

  • Uned o dan Arweiniad y Bydwragedd, Ysbyty Glangwili, Caerfyrddin, SA31 2AF
  • Bob nos Lun
  • Cyfnod o bedair wythnos yn cychwyn o 7 Medi / 5 Hydref
  • 6.30pm – 8pm

Dosbarthiadau Aberystwyth

  • Canolfan Ôl-raddedig Prifysgol Aberystwyth, SY23 1ER
  • Bob nos Iau
  • Cyfnod o bedair wythnos yn cychwyn o 10 Medi / 8 Hydref
  • 6.30pm - 8pm

Dosbarthiadau cyn geni / Antenatal classes

Wedi’u hanelu at famau sydd dros 28 wythnos i mewn i’w beichiogrwydd, bydd y dosbarthiadau yn trafod sawl pwnc gwahanol, gan gynnwys:

- iechyd yn ystod beichiogrwydd
- beth sy’n digwydd yn ystod esgor a genedigaeth
- ymdopi gydag esgor a gwybodaeth am wahanol fathau o ffyrdd i leddfu poen
- gwybodaeth am wahanol fathau o enedigaethau ac ymyriadau
- gofalu am eich baban, gan gynnwys bwydo a golchi
- eich iechyd ar ôl yr enedigaeth

‌Meddai Rachel Williams: “Ers cychwyn y gwersi hyn ym mis Mai, rwyf wedi derbyn ymateb calonogol iawn iddynt. Trwy gynnal dosbarthiadau cyn geni cyfrwng Cymraeg, fy mwriad yw creu awyrgylch hamddenol a chyfeillgar lle bydd menywod a’u partneriaid yn cael y cyfle i dderbyn gwybodaeth yn eu mamiaith - gan osgoi defnyddio terminoleg sy’n anodd ei ddeall.

“Mae’r dosbarthiadau’n rhyngweithiol, ac rwy’n gobeithio bydd pawb sydd yn mynychu’n yn teimlo’n gyffyrddus i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau yn ystod y pedair wythnos, ac yn defnyddio’r profiad fel sylfaen i sefydlu cyfeillgarwch hirdymor gydag eraill sydd yn mynychu”.

I gofrestru’ch lle ar gyfer y dosbarthiadau, neu am fanylion pellach, cysylltwch â Rachel Williams drwy e-bostio r.a.williams@abertawe.ac.uk neu ffonio 01792 606223 / 07776300635.