Diwrnod Agored Y Mosg:

Bydd Mosg Brifysgol Abertawe yn cynnal diwrnod agored yn y mosg ar Dydd Syl 7fed o Chwefror 2016 11yb-5.30yp.

Nod y diwrnod agored yw i unigolion gael y cyfle i ymweld â’r mosg, dysgu am Islam a gofyn am unrhyw gwestiynau sydd ganddynt. Bydd Cymdeithas Islamaidd Prifysgol Abertawe ynghyd ac arweinwyr crefyddol o Abertawe yn cynnal gweithdai trwy gydol y dydd.

Bydd y diwrnod agored yn cynnwys arddangosfa am Islam, gweithdai, sesiwn holi ac ateb, ynghyd â lluniaeth ysgafn. Bydd tri gweithdy yn ystod y dydd am 12yp, 3yp, 6yp.

Mae’r diwrnod yn agored i bob myfyriwr, staff, aelodau o’r gymuned ac unrhyw un a hoffai ddod draw!

Peidiwch ag oedi i gysylltu â ni am unrhyw wybodaeth ychwanegol sydd ei hangen arnoch.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â

Mohsen Elbeltagi (Ymgynghorydd Mwslimaidd Myfyrwyr), m.el-beltagi@swansea.ac.uk,

Rafia Haque (Is lywydd ISOC) 827644@swansea.ac.uk ,

neu Marriam Ahmad (Gwirfoddolwyr Cymunedol),  marriam_uk@hotmail.com.

Cofion Caredig,

Bwyllgor Rheoli Mosg