Wythnos Byw Nawr i’w lansio yn Nhŷ’r Gwrhyd

Bydd Wythnos Byw Nawr yn cael ei lansio yn Nhŷ’r Gwrhyd ym Mhontardawe ar ddydd Llun, 14 Mai am 11am.

Prof H Francis

Bydd yr Athro Hywel Francis, Cadeirydd Byw Nawr a chynghorydd strategol Prifysgol Abertawe ar Archifau, Polisi Rhanbarthol ac Ehangu Mynediad, yn trafod gwaith Byw Nawr a phwysigrwydd datblygu cymunedau tosturiol yng Nghwm Tawe a Nedd.

Prif nod y lansiad yw codi ymwybyddiaeth o’r cymorth a’r gefnogaeth sydd ar gael yn y gymuned leol i unigolion sydd angen gofal diwedd oes. Bydd cynrychiolwyr Byw Nawr o Sir Benfro ac Aberystwyth hefyd yn trafod eu profiadau personol nhw o wirfoddoli gyda Byw Nawr yng Nghymru yn ystod y bore.

Bydd cyfle i drigolion Cwm Tawe a Chwm Nedd glywed sut y gallan nhw fod yn rhan o waith pwysig Byw Nawr.

Mae Byw Nawr yn rhan o raglen tair blynedd ‘Dying Matters’, rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru, sy’n tynnu sylw at bwysigrwydd trafod gofal iechyd, marwolaeth a phrofedigaeth.

Dywedodd yr Athro Hywel Francis: "Yn hanesyddol, mae cymunedau ledled Cymru wedi bod yn gynhaliol a thosturiol tuag at y rhai sydd yn marw a'r rhai sydd mewn galar. Heddiw beth bynnag rydym yn tueddu i gilio oddi wrth drafod a pharatoi am ddiwedd oes.

"Nod Byw Nawr yw annog unigolion i fyw bywyd yn llawn trwy drafod a pharatoi am yr anochel gyda'u teuluoedd a'u cyfeillion. Os gallwn ni gyflawni'r nod yma, gallwn unwaith eto greu cymunedau tosturiol fydd yn cefnogi yn agored y rhai sydd yn agosáu at ddiwedd oes, yn ogystal â'r rhai sydd yn agos atynt."

Bydd lluniaeth ysgafn ar gael cyn y lansiad ac mae croeso cynnes iawn i bawb.

Lleoliad: Tŷ’r Gwrhyd, Stryd Holly, Pontardawe

Dyddiad: Dydd Llun 14 Mai am 11am

Pris: Am ddim - croeso i bawb fynychu