Partneriaeth Deunyddiau Strwythurol yn ennill Gwobr Aur IOM3

Mae’r Bartneriaeth Strategol yn Neunyddiau Strwythurol ar gyfer Tyrbinau Nwy, partneriaeth mae Prifysgol Abertawe yn rhan ohoni, wedi ennill y Wobr Aur o’r Institute of Materials, Minerals and Mining (IOM3) am gyfraniad arwyddocaol i gymhwysiad deunyddiau diwydiannol.

Rolls Royce iom3 award

Sefydlwyd y Bartneriaeth Strategol yn Neunyddiau Strwythurol yn 2009, pan sefydlwyd rhaglen hyfforddi rhwng Rolls Royce, Cyngor Ymchwil Peirianneg a Gwyddorau Ffisegol (EPSRC) a phrifysgolion Abertawe, Caergrawnt a Birmingham er mwyn mynd i’r afael â systemau cynhwysiad metelig tyrbinau nwy.

Nod y bartneriaeth yw creu sylfaen ar gyfer peiriannau awyr y genhedlaeth nesaf sy’n medru gweithredu ar dymheredd uwch i gymharu â pheiriannau presennol, gan gyflwyno gwelliannau yn effeithiolrwydd injans ar yr amgylchedd.

Llun o injan Trent XWB 97 gan Rolls Royce

Ers hynny, mae’r rhaglen wedi cynhyrchu canlyniadau nodedig. Maent wedi datblygu uwch aloiau yn gymhwysol o nicel a chobalt ar gyfer disgiau tyrbin, aloiau newydd rhyng-fetelig ar gyfer llafnau tyrbinau a thechnegau profi cysylltiedig ar gyfer nodweddion y deunyddiau yma.

Yn ogystal â hyn, mae’r bartneriaeth wedi creu rhaglen hyfforddi nodweddion i fyfyrwyr, nifer o gyhoeddiadau, cefnogaeth ar gyfer STEM a gweithgareddau ymgysylltu a chyflogaeth ar gyfer y genhedlaeth nesaf o wyddonwyr a pheirianwyr hyfforddedig i ddod i’r afael a cholli sgiliau yn y sector.

Dywedodd yr Athro Martin Bache, o Goleg Peirianneg Prifysgol Abertawe: “Mae’n wych i fod yn rhan o dîm sydd wedi cael eu gwobrwyo gan un o brif sefydliadau peiriannu'r DU. Mae’r wobr yma yn dyst i’r holl waith caled sydd wedi cael ei wneud gan y Bartneriaeth Strategol am bron i ddegawd.

“Rwy’n hynod o falch o’r ymchwil sydd wedi cael ei chynnal a’i dylanwad ar gymhwysiad diwydiannol, yn ogystal â chefnogaeth i STEM ar gyfer y genhedlaeth nesaf o wyddonwyr deunyddiau a pheirianwyr.”