Prototeip newydd ym Mumbai â’r nod o ddod â deallusrwydd artiffisial a dynol ynghyd ar strydoedd Dahravi

Gyda llawer o bobl yn poeni am ddyfodiad deallusrwydd artiffisial, mae tîm o IIT Bombay a Ffowndri Gyfrifiadol Prifysgol Abertawe'n dod o hyd i ffyrdd o gyfuno deallusrwydd peirianyddol a dynol.

Internet of things

Yn y gorffennol, maent wedi llwyddo i roi cynorthwywyr llafar ar wahân ar waith ar strydoedd Dahravi, rhai a weithredir gan ddeallusrwydd artiffisial a rhai gan ddeallusrwydd dynol. Erbyn hyn, maent yn gweithio i gyfuno manteision deallusrwydd artiffisial ag atebion a ddarperir gan bobl.

Bwriedir gosod y prototeipiau mewn naw siop ar y stryd a bydd y cyhoedd yn gallu eu defnyddio am ddim. Drwy wasgu botwm gallant ofyn cwestiwn: yn gyntaf, bydd y peiriant yn ceisio ateb y cwestiwn ar unwaith, ond os nad yw'n gallu helpu, neu os yw'r defnyddiwr am gael ateb gwell, anfonir y cwestiwn at gynorthwywyr dynol pell. Gan ddefnyddio ap ffôn symudol, bydd y preswylwyr lleol hyn yn ceisio darparu ateb mwy boddhaol ac yn anfon yr ymateb llafar yn ôl i'r blwch.

Meddai'r Athro Matt Jones o'r Ffowndri Gyfrifiadol, "Mae tywyllwch yn amgylchynu pethau digidol ar hyn o bryd, oherwydd bod pobl gyffredin yn poeni am ddeallusrwydd artiffisial, data mawr a phethau tebyg; nod ein gwaith ni yw dangos sut mae deallusrwydd dynol a pheirianyddol yn gallu cydweithio'n effeithiol".

Meddai'r Athro Joshi o'r Ganolfan Dylunio Diwydiannol yn IIT Bombay, "Rydym wedi bod yn gweithio gyda'r tîm yn y DU ers sawl blwyddyn, ynghyd ag aelodau'r cyhoedd yn Dahravi. Dyma'r cam cyffrous nesaf yn y prosiect ac rydym i gyd yn edrych ymlaen at y canlyniadau."

Arweinir y gwaith o roi'r prototeipiau ar waith gan Dani Kalarikalayil Raju (o Mumbai) a Thomas Reitmaier (o Abertawe).

Noda Dani Kalarikalayil Raju yr heriau o'u blaenau: "Rydym yn gweithio gyda thechnoleg gymhleth ac yn ceisio sicrhau ei bod yn gweithio'n effeithiol, bod pobl leol yn ei deall a'i bod yn hawdd ei defnyddio".

Meddai Thomas Reitmaier, "Mae preswylwyr Dahravi yn helpu i lunio dyfodol systemau iaith lafar, nid ym Mumbai neu India yn unig, ond yn fyd-eang o bosib - mae eu cymorth yn y gwaith hwn yn hanfodol ac rydym yn ei werthfawrogi'n fawr."