Prifysgol Abertawe yn parhau i fod ar y brig yng Nghymru yn The Guardian University Guide 2020

Mae Prifysgol Abertawe wedi cadw ei safle fel prifysgol orau Cymru yng Nghanllaw Prifysgol Guardian eleni.

Mae'r tabl, a gyhoeddwyd heddiw (7 Mehefin) yn rhestru  Abertawe yn safle 31 - yr un safle ag y llynedd - allan o 121 o brifysgolion y DG trwy sgorio pob sefydliad ar ystod o agweddau, fel boddhad myfyrwyr, graddau gofynnol ymgeiswyr er mwyn cael lle, gwariant y brifysgol fesul myfyriwr, cymhareb staff/ myfyrwyr a rhagolygon gyrfa ar ôl graddio.

Students at the Bay Campus

Mae cyfran y myfyrwyr sy'n fodlon ar eu cwrs wedi cynyddu'n sylweddol, gydag Abertawe bellach yn 4ydd yn y DG o ran boddhad myfyrwyr, ac yn gydradd 5ed ochr yn ochr â Chaergrawnt ar gyfer rhagolygon graddedigion.

Mae safleoedd pwnc hefyd yn dod gyda thabl cynghrair cyffredinol The Guardian, yn dangos sut mae'r prifysgolion yn perfformio ar draws 54 o feysydd astudio.

Mae wyth o bynciau Prifysgol Abertawe ymhlith y 10 uchaf yn y DG:

• Meddygaeth

• Peirianneg: Cyffredinol

• Peirianneg: Deunyddiau

• Nyrsio a Bydwreigiaeth

• Ffiseg

• Polisi Cymdeithasol a Gweinyddu

• Astudiaethau Cyfryngau a Ffilm

• Astudiaethau Americanaidd

Meddai Hilary Lappin-Scott, Uwch-ddirprwy Is-ganghellor: “Mae hwn yn gyflawniad gwych sy'n adlewyrchu gwaith caled ac ymroddiad yr holl staff a myfyrwyr ar draws y Brifysgol. Yn ogystal â chyrraedd yr un safle ag y llynedd, rydym wedi gwneud gwelliannau sylweddol mewn meysydd allweddol.

“Mae'r canlyniadau diweddaraf hyn yn atgyfnerthu sefyllfa Abertawe fel prifysgol fyd-eang sy'n perfformio'n dda ac sy'n darparu addysgu ac ymchwil o'r radd flaenaf, a phrofiad myfyrwyr sydd heb ei ail. Nid unig yw Abertawe ar y brig yng Nghymru, ond mae ymhlith rhai o sefydliadau gorau’r DG am baratoi graddedigion sydd wedi’u harfogi â’r sgiliau angenrheidiol ar gyfer y byd gwaith.”