Prifysgol Abertawe’n cyhoeddi arlwy'r GwyddonLe yn Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a’r Fro 2019

Mae Prifysgol Abertawe yn noddi un o brif atyniadau maes Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd unwaith eto eleni, sef pafiliwn y GwyddonLe, gan gynnig wythnos lawn o weithgareddau addysgiadol difyr i’r teulu cyfan.

Bydd modd i ymwelwyr i’r Eisteddfod, sy’n cael ei chynnal ym Mae Caerdydd rhwng 27 Mai a 1 Mehefin, fwynhau arlwy amrywiol o weithgareddau o fyd gwyddoniaeth, technoleg a’r digidol dan arweiniad gwyddonwyr Prifysgol Abertawe. Thema’r GwyddonLe eleni yw ‘Y Môr’.

Ymhlith y gweithgareddau eleni, bydd llong ymchwil newydd Prifysgol Abertawe, yr RV Mary Anning, wedi’i hangori yn y Bae a chaiff ei lansio’n swyddogol ar fore Llun 27 Mai. Bydd cyfle i ymwelwyr fynd am daith o amgylch y llong er mwyn gweld y math o waith ymchwil a’r math o deithiau bydd y llong yn gallu eu gwneud.

GwyddonLe DNA Bydd cystadleuaeth siarad cyhoeddus Her Academi Morgan yn cael ei chynnal rhwng 11am – 1pm ddydd Gwener 1 Mehefin a’r testun gosod yw ‘A yw’r pwyslais ar leihau gwastraff plastig yn ein harwain i esgeuluso’r frwydr yn erbyn newid hinsawdd?’ Noddir y gystadleuaeth gan Academi Morgan, canolfan ymchwilio materion polisi cyhoeddus Prifysgol Abertawe, ac fe’i trefnir ar y cyd â’r Adran Ddaearyddiaeth ac Academi Hywel Teifi. Lansiwyd y gystadleuaeth yn 2018 a’i nod yw rhoi cyfle i ddisgyblion arddangos eu sgiliau rhesymu a dadlau yn ogystal â derbyn adborth gan y beirniaid blaenllaw ym maes polisi a gwleidyddiaeth. Beirniaid yr gystadleuaeth fydd Jeremy Miles AC a Dr Aled Eirug, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Academi Morgan. Bydd y siaradwr gorau o blaid ac yn erbyn y testun gosod yn derbyn £250 yr un i’w hysgolion a’r unigolyn buddugol yn ennill  Tlws Her Academi Morgan ac yn cael y cyfle i fynd ar brofiad gwaith wedi’i drefnu gan Academi Morgan.

Ymhlith yr atyniadau eraill yn y GwyddonLe bydd cyfle i godio robotiaid, cael tro ar y beic hydrogen, dysgu am effaith plastig ar lygredd yn yr amgylchedd, helpu seryddwyr proffesiynol i ymchwilio i ryfeddodau’r bydysawd a llawer mwy.  Bydd cyfle hefyd i ymwelwyr ennill gwobrau mewn cystadlaethau dyddiol a chanfod mwy am y cyrsiau a’r cyfleoedd y gall Prifysgol Abertawe eu cynnig.  Bydd y partneriaid y GwyddonLe, sef Gweld Gwyddoniaeth,  Sefydliad Ffiseg yng Nghymru, Finning LTD, IBERS Prifysgol Aberystwyth ac AstroCymru hefyd yn darparu gweithgareddau amrywiol yn ystod yr wythnos.

Dywedodd Gwenno Ffrancon, Cyfarwyddwr Academi Hywel Teifi, Prifysgol Abertawe: “Rydym yn edrych ymlaen at gynnig gwledd o weithgareddau yn y GwyddonLe ar gyfer ymwelwyr Eisteddfod yr Urdd unwaith eto eleni gan arddangos ystod o arbenigeddau gwyddonwyr cyfrwng Cymraeg Prifysgol Abertawe. Mae’r Brifysgol yn falch o’n partneriaeth gyda’r Urdd ac o barhau â’n gwaith o hybu pynciau STEM drwy gyfrwng y Gymraeg drwy gyflwyno rhaglen o weithgareddau a fydd yn denu ac yn difyrru ac o bosib ysbrydoli gwyddonwyr y dyfodol.”