Prifysgol Abertawe: LINC Diwrnod Amgylchedd y Byd 2019: Adeiladu Dyfodol Cynaliadwy

Wrth i wyddonwyr gyhoeddi’r rhybudd olaf o ran achub y byd rhag ‘Trychineb Hinsawdd’ mewn adroddiad arbennig a gyhoeddwyd gan y Panel Rhynglywodraethol ar Newid Hinsawdd (IPCC) yn 2018, mae’r dyfodol ar gyfer ein planed yn edrych yn gynyddol ansicr.

Newyddion am lanw cynyddol o lygredd plastig, lefelau’r moroedd yn cynyddu, riffiau cwrel yn lleihau, difodiant rhywogaethau, cartrefi, cynefinoedd a thir….felly beth ydyn ni’n mynd i’w wneud amdani, a sut gall unigolion a sefydliadau chwarae eu rhan yn yr ateb?  

Ymunwch â ni ar Ddiwrnod Amgylchedd y Byd 2019 yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau i ddysgu mwy am yr ariannu sydd ar gael i gefnogi ymchwil a datblygiad cydweithredol a rhai o’r mesurau y gallwch chi a’ch sefydliad eu gweithredu er mwyn dod yn fwy cynaliadwy. Bydd cyfleoedd i rwydweithio ac i gyflwyno heriau amgylcheddol eich busnes.

Clywch sut mae gwyddonwyr ym Mhrifysgol Abertawe’n cydweithio â phartneriaid ar draws y byd ar ystod o ymchwil, o ddeall graddfa ac effeithiau newid hinsawdd i ddatblygu technolegau ac atebion newydd i gefnogi dyfodol mwy cynaliadwy. O ddatblygu cartrefi cynaliadwy sy’n gallu creu eu pŵer eu hunain, i dechnolegau i droi plastig yn danwydd hydrogen ar gyfer ceir, ac i storio ynni solar ac i liniaru allyriadau CO2.

Agored i bawb ac ni chodir tâl am fynychu