Prifysgol Abertawe i gynnig digwyddiadau cyffrous fel rhan o Ŵyl Ddysgu Abertawe

Bydd Prifysgol Abertawe'n agor archifau ac amgueddfeydd, yn cynnig teithiau o'r campws ac yn cynnal digwyddiadau mewn cymunedau lleol fel rhan o Ŵyl Ddysgu Abertawe.

Bydd y digwyddiad chwe diwrnod am ddim yn dathlu Statws Dinas Ddysgu UNESCO, a bydd yn cynnig ystod eang o gyfleoedd dysgu, o gelf a chrefft, ieithoedd, cerddoriaeth, barddoniaeth, gwneud ffilmiau, iechyd a lles i gyflogadwyedd a sgiliau mentergar.

Bydd Prifysgol Abertawe wrth law drwy gydol yr Ŵyl, gan roi cyfle i bawb yn y gymuned ddysgu amrywiaeth o bynciau i bob oedran.

300 x 212

Bydd yr Athro Daearyddiaeth, Mary Gagen, yn cynnal A Night in the Bone Museum gyda darlledwr bywyd gwyllt y BBC, Lizzie Daly, ar ddydd Iau, 2 Ebrill yn yr Amgueddfa Sŵoleg yn Adeilad Wallace ar Gampws Parc Singleton, lle gallwch ddysgu sut mae esgyrn anifeiliaid yn dweud wrthym sut yr oedd anifeiliaid penodol yn byw.

Gallwch hefyd ymweld ag Archifau Richard Burton, ymuno â Dr Sam Blaxland a dysgu am hanes Prifysgol Abertawe ar daith o Gampws Parc Singleton, neu archwilio arddangosfa Casgliad Maes Glo De Cymru drwy gydol yr wythnos yn Llyfrgell Glowyr De Cymru ar Gampws Hendrefoelan.

Os nad yw hynny'n ddigon, bydd y Ganolfan Eifftaidd yn cynnal gweithgareddau galw heibio dyddiol o 3 tan 6 Ebrill, a gallwch hefyd fynd i lansiad llyfr a llofnodi gan Philip Gwynne Jones – awdur poblogaidd y gyfres Nathan Sutherland – yng Nghreu Taliesin ar Gampws Parc Singleton ar 3 Ebrill.

Bydd Technocamps hefyd yn cynnal ystod o Glybiau Codio ar ôl ysgol drwy gydol yr wythnos.

Arweinir Gŵyl Ddysgu gyntaf Abertawe gan Wasanaeth Dysgu Gydol Oes Cyngor Abertawe. Am ragor o wybodaeth ac i gofrestru ar gyfer digwyddiadau, ewch i  https://www.abertawe.gov.uk/article/48616/Gwyl-Ddysgu-Abertawe.

Meddai'r Athro Martin Stringer, Dirprwy Is-ganghellor Prifysgol Abertawe:

"Abertawe yw un o'r unig ddinasoedd yn y Deyrnas Gyfunol â Statws Dinas Ddysgu UNESCO, ac rydym yn hynod falch o fod yn rhan o ŵyl ddysgu a ddylai fod yn wych.

"Mae Prifysgol Abertawe'n falch o'i hagosatrwydd at y gymuned leol a gobeithiwn y bydd y digwyddiadau a gynigir yn ystod Gŵyl Ddysgu Abertawe o fudd i genedlaethau'r dyfodol ac i bobl o bob oedran."

Dywedodd y Cynghorydd Jennifer Raynor, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Wella Addysg, Dysgu a Sgiliau:

"Mae hon yn rhaglen amrywiol sy'n dangos y cyfleoedd lu sydd ar gael i bobl o bob oedran i ddysgu sgiliau newydd ac i ddatblygu doniau."