Prifysgol Abertawe i gynnal brecwast rhwydweithio gradd-brentisiaethau

Mae Prifysgol Abertawe'n cynnal brecwast rhwydweithio ar gyfer busnesau a chyflogwyr i ddysgu rhagor am radd-brentisiaethau a rhaglenni dysgu yn y gweithle mewn cyfrifiadureg, rheolaeth a pheirianneg.

Cynhelir y digwyddiad am ddim rhwng 7:30am a 9am ar ddydd Gwener, 8 Chwefror yn y Ffowndri Gyfrifiadol ar Gampws y Bae.

Mae gradd-brentisiaethau a rhaglenni dysgu yn y gweithle yn bartneriaeth rhwng cyflogwyr a darparwyr, a'u nod yw rhoi cyfle i bobl ennill gradd wrth weithio mewn swydd amser llawn.

Mae'r rhaglenni'n cynnig llwybr i gymhwyster cydnabyddedig a chymhwysedd proffesiynol, ynghyd â phrofiad ymarferol o swydd, gan gynnwys cyfle i ennill wrth ddysgu.

Meddai Bernadette Stratford, Cyfarwyddwr Cysylltiol Partneriaethau Academaidd:

"Bydd y digwyddiad hwn yn gyfle i fusnesau ddysgu rhagor am raglenni dysgu yn y gweithle a'r agenda gradd-brentisiaethau yng Nghymru.

"Bydd busnesau hefyd yn cael cyfle i fynegi diddordeb mewn bod yn rhan o gais Prifysgol Abertawe i ddarparu gradd-brentisiaethau yn ne Cymru o fis Medi 2019."

Am ragor o wybodaeth ac i gadw lle, cliciwch YMA.

600 x 307