Prifysgol Abertawe ar saith rhestr fer ar gyfer gwobrau Whatuni, gan gynnwys Prifysgol y Flwyddyn

Flwyddyn Mae Prifysgol Abertawe wedi cyrraedd y rhestr fer mewn saith categori yng Ngwobrau Whatuni eleni, gan gynnwys categori Prifysgol y Flwyddyn.

Bellach yn eu chweched flwyddyn, mae gwobrau Whatuni wedi eu seilio ar filoedd o adolygiadau a gyflwynwyd gan fyfyrwyr ac a gyhoeddwyd ar Whatuni.com.

Swansea University students smiling and taking a selfie

Mae Prifysgol Abertawe wedi cyrraedd y rhestr fer yn y categori Prifysgol y Flwyddyn bob blwyddyn ers sefydlu’r gwobrau, a chipiwyd y teitl yn 2014.

Mae Prifysgol Abertawe wedi ei chynnwys ar y rhestr fer yn y categorïau canlynol:

  • Prifysgol y Flwyddyn
  • Clybiau a Chymdeithasau
  • Cyrsiau a Darlithwyr
  • Rhyngwladol
  • Ôl-raddedig
  • Rhagolygon graddedigion
  • Cefnogaeth i fyfyrwyr

Croesawodd yr Athro Martin Stringer, dirprwy is-ganghellor, y newyddion: "Rwyf wrth fy modd bod y Brifysgol wedi cyrraedd y rhestr fer yng nghategori Prifysgol y Flwyddyn bob blwyddyn ers sefydlu’r gwobrau, ac wedi cipio’r teitl unwaith o'r blaen.

“Beth sy’n bwysig am wobrau Whatuni yw’r ffaith eu bod wedi’u selio ar farn ein myfyrwyr. Mae’r canlyniadau’n dangos bod ein myfyrwyr yn gwerthfawrogi eu darlithwyr, eu rhagolygon swyddi, a’r cymorth a gynigir iddynt yma yn Abertawe.

"Rydym yn ddiolchgar i'r myfyrwyr a gyflwynodd adolygiadau cadarnhaol o'u profiad yn Abertawe, ac i'r staff ar draws y Brifysgol sy'n gweithio mor galed i sicrhau bod profiad ein myfyrwyr yn Abertawe heb ei ail."

Meddai Gwyn Rennolf, llywydd Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe: “Rydym yn gweithio'n galed i roi llais i fyfyrwyr, i gynnig ystod eang o weithgareddau a chyfleoedd iddynt, a sicrhau eu bod yn graddio'n hapus ac wedi'u harfogi â’r sgiliau sydd eu hangen yn y byd gwaith. Rydym yn falch iawn bod y cyflawniadau hyn wedi cael eu cydnabod gan y myfyrwyr eu hunain, a byddwn yn parhau i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr yma yn Abertawe.”

Cyhoeddir enwau’r enillwyr mewn seremoni wobrwyo a gyflwynir gan y comedïwr Omid Djalili yn Llundain ar 25 Ebrill.