Presenoldeb cryf i Wobr Ryngwladol Dylan Thomas Prifysgol Abertawe yng Ngŵyl Lenyddiaeth Zee Jaipur

Bydd gan Wobr Ryngwladol Dylan Thomas Prifysgol Abertawe bresenoldeb cryf yng Ngŵyl Lenyddiaeth Zee Jaipur yr wythnos hon, sy'n adnabyddus fel "y sioe lenyddiaeth fwyaf yn y byd".

Kayo Chingonyi, winner of 2018 International Dylan Thomas PrizeBydd yr Ŵyl yn cyflwyno Kayo Chingonyi, bardd Prydeinig 32 oed a anwyd yn Sambia. Enillodd ei gyfres ardderchog gyntaf o farddoniaeth, Kumukanda, Wobr Ryngwladol Dylan Thomas gwerth £30,000 yn Abertawe fis Mai diwethaf. Mae'n parhau â'i flwyddyn fawr drwy ymddangos yn yr Ŵyl ar 24 a 26 Ionawr.

Bydd yr awdur yn darllen ei waith arobryn fel rhan o gyfres ddyddiol o ddarlleniadau barddoniaeth aml-leisiol gan awduron o ledled y byd, a bydd yn rhan o banel uchel ei pharch yn trafod llyfr llwyddiannus Reni Eddo-Lodge ar hil, Why I'm No Longer Talking to White People About Race. Enillodd y llyfr, sy'n archwilio popeth o ddileu hanes pobl ddu i'r cysylltiad annatod rhwng dosbarth cymdeithasol a hil, wobr Llyfr Naratif Ffeithiol y Flwyddyn 2018 yn y British Book Awards, a dechreuodd sgwrs genedlaethol ym Mhrydain.

Bydd aelodau blaenorol o banel beirniadu Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas Prifysgol Abertawe hefyd yn ymddangos yn yr Ŵyl. Bydd Paul McVeigh o Belfast, awdur The Good Son, a enillodd wobr Polari First Book; Tishani Doshi, bardd, newyddiadurwr a dawnsiwr o India a enillodd wobr Forward Poetry Prize 2006 am ei chasgliad cyntaf o farddoniaeth, Countries of the Body; a Namita Gokhale, sylfaenydd a chyd-gyfarwyddwr Gŵyl Lenyddiaeth Zee Jaipur, oll yn ymddangos drwy gydol yr Ŵyl.

Bydd Dr Elaine Canning o Brifysgol Abertawe, swyddog gweithredol y Wobr, hefyd yn yr Ŵyl i siarad am y wobr lenyddiaeth fyd-enwog, sef y wobr lenyddiaeth gyfoethocaf i awduron ifanc rhwng 18 a 39 oed.

Yn ystod y degawd diwethaf mae Gŵyl Lenyddiaeth Zee Jaipur wedi tyfu'n ffenomen fyd-eang, gan groesawu bron 2,000 o siaradwyr a thros filiwn o bobl sy'n dwlu ar lyfrau o India a gweddill y byd. Mae'r Ŵyl yn rhedeg o 24 tan 28 Ionawr, ac mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.