Myfyriwr o Abertawe'n ennill gwobr o fri yng Ngwobrau Ieuenctid y Gymanwlad - Person Ifanc y Flwyddyn

Mae myfyriwr o Brifysgol Abertawe, Oluwaseun Ayodeji Osowobi, wedi ennill teitl Person Ifanc y Flwyddyn 2019 yng Ngwobrau'r Gymanwlad.

Mewn seremoni ym mhencadlys y Gymanwlad yn Llundain, enillodd Oluwaseun y wobr ranbarthol ar gyfer Affrica ac Ewrop hefyd, gan ganolbwyntio ar y Nod Datblygu Cynaliadwy 5: Cydraddoldeb rhwng y Rhywiau.

Ganwyd Oluwaseun yn Nigeria a bu'n astudio am radd Meistr mewn Cysylltiadau Rhyngwladol ym Mhrifysgol Abertawe. Thema ei thraethawd ymchwil oedd cydraddoldeb rhwng y rhywiau a throseddau rhyw yn erbyn menywod a phlant. Ar ôl graddio, bu'n gwneud interniaethau ym mhencadlys y Cenhedloedd Unedig a'r mudiad Half the Sky yn Efrog Newydd.

Wedyn, dychwelodd Oluwaseun i Nigeria a bellach hi yw Cyfarwyddwr Gweithredol y fenter 'Stand to End Rape’ (STER). Mae STER yn sefydliad nid er elw sy'n cael ei arwain gan bobl ifanc.  Mae'n cynnig cymorth i fenywod, dynion a phobl ifanc sydd wedi profi unrhyw fath o gam-drin ar sail eu rhyw yn Nigeria. Mae ei gwaith wedi cyrraedd dros 200,000 o bobl a bellach mae ganddi dîm o 200 o wirfoddolwyr yn Lagos, Port Harcourt ac Abuja.

300 x 400

Oluwasuen (dde) gyda Bev Evans o Brifysgol Abertawe

Meddai Oluwaseun Ayodeji Osowobi,

"Mae ennill Gwobr y Gymanwlad, Person Ifanc y Flwyddyn, yn fy ysbrydoli i wneud mwy ac i wneud mwy o wahaniaeth. Mae'r wobr hon yn cydnabod y posibiliadau di-derfyn a allai fod gan bobl ifanc pan benderfynant weithredu yn wyneb anghyfiawnder.

"Fy nod yw cyflawni cydraddoldeb rhwng y rhywiau yn Nigeria ac ar draws y Gymanwlad. Fel rhywun sydd wedi goroesi trais rhywiol, mae'r wobr hon yn neges bod goroeswyr trais rhywiol yn ddewr a bod adrodd eu straeon yn bwerus - yn union fel y gwnes i. Mae'n fraint fawr mai fi yw'r person cyntaf o orllewin Affrica a'r un cyntaf o Nigeria i ennill y wobr.

Rwy'n ddiolchgar fy mod wedi derbyn fy Ngradd Meistr yng Ngholeg y Celfyddydau a'r Dyniaethau - rhoddodd gyfle i mi ddatblygu'r sgiliau a'r wybodaeth roedd eu hangen arnaf ar gyfer fy llwybr gyrfa."

Meddai Bev Evans, Pennaeth Marchnata, Recriwtio a Rhyngwladol yng Ngholeg y Celfyddydau a'r Dyniaethau Prifysgol Abertawe,

"Roeddwn i mor falch o gael mynd i seremoni Gwobrau Ieuenctid y Gymanwlad gydag Oluwaseun. Dwi wedi treulio'r wyth mlynedd diwethaf yn cefnogi ac yn dilyn ei gwaith gyda'r fenter 'Stand to End Rape'.

"Pan oedd hi'n astudio ym Mhrifysgol Abertawe, roedd ganddi ffocws pendant, a'r nod oedd sefydlu NGO i helpu pobl ifanc yn ei gwlad sy'n cael eu cam-drin ar sail eu rhyw. Mae'n gadarn, mae'n gweithio'n galed ac mae'n fodel rôl ar gyfer holl fenywod ifanc y byd."