Guy Gunaratne yn cipio Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas Prifysgol Abertawe

Guy Gunaratne (35 oed), gwneuthurwr ffilmiau dogfen hawliau dynol o dras Prydeinig a Sri Lanka sydd wedi troi'n nofelydd newydd, yw enillydd Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas Prifysgol Abertawe, sy'n werth £30,000, am ei nofel gyntaf In Our Mad and Furious City.

Daeth In Our Mad and Furious City i'r amlwg yn 2018, ac mae'n adrodd stori ffuglennol daer ac amserol dros gyfnod o 48 awr mewn stâd dai yn Nwyrain Llundain ar ôl i filwr Prydeinig gael ei ladd, wedi'i hadrodd gan dri storïwr. Mae gwaith Gunaratne yn fentrus ac yn ddyfeisgar, ac mae wedi cael ei ganmol am roi llais diffuant i sectorau o'r gymdeithas sydd wedi'u hymyleiddio, ac am daflu goleuni ar brofiadau go iawn pobl ifanc o gefndiroedd lleiafrif ethnig.

Guy Gunaratne

Yn dilyn ystyriaeth fanwl, dewiswyd yr enillydd gan banel wedi’i gadeirio gan yr Athro Dai Smith CBE o Brifysgol Abertawe; gyda’r Athro Kurt Heinzelman; golygydd llyfrau’r BBC, Di Spiers; a’r nofelydd arobryn, Kit de Waal.

Meddai Cadeirydd y beirniaid, yr Athro Dai Smith CBE, "Bob yn hyn a hyn, mae gwaith ffuglennol yn dod i'r amlwg sy'n defnyddio llais, arddull a stori mewn ffordd nad yw ond yn bosib mewn gwaith dychmygol, sy'n gadael i ni gamu i mewn, sy'n ein gorfodi i weld, gan fynnu ein bod ni'n deall bywydau ac amgylchiadau sydd prin yn cael y sylw yna yn ein diwylliant a'n cymdeithas heddiw. Dyma yw nod nofel gyntaf aml-lais syfrdanol Guy Gunaratne In Our Mad and Furious City, ac mae'n llwyddo, ar ran bywydau ymylol, hen ac ifanc, yn nhrobwll anfaddeugar Llundain heddiw."

Lansiwyd Gwobr flynyddol Ryngwladol Dylan Thomas yn 2006 ac mae'n un o'r gwobrau sydd â’r bri mwyaf i ysgrifenwyr ifanc. Mae wedi'i hanelu at hybu dawn greadigol amrwd ledled y byd. Mae'n dathlu ac yn meithrin rhagoriaeth lenyddol ryngwladol.

Caiff y Wobr gwerth £30,000 ei dyfarnu i'r gwaith llenyddol gorau sydd wedi'i gyhoeddi yn Saesneg, wedi’i ysgrifennu gan awdur 39 oed neu iau.

Y cyfrolau eraill a gyrhaeddodd y rhestr fer oedd: House of Stone gan Novuyo Rosa Tshuma, Friday Black gan Nana Kwame Adjei-Brenyah, Trinity gan Louisa Hall, FOLK gan Zoe Gilbert a Melmoth gan Sarah Perry.