Fideo rap myfyrwyr meddygol yn mynd yn rhyngwladol

Efallai ei fod yn swnio'n debycach i Eminem nag A&E, ond mae dau o fyfyrwyr meddygol wedi cynhyrchu fideo rap ar gyfer meddygon iau i amlygu beth i'w wneud pan mae cleifion yn cael ffit epileptig.

Nawr, mae Cara Thomas sy'n 28 oed, a Rachel Deller, sy'n 30 oed, yn bwriadu ei rannu gyda chydweithwyr ar ochr arall yr Iwerydd. 

Dyfeisiodd y pâr, sy'n eu pedwaredd flwyddyn yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe,  yr arf addysgu unigryw ar ôl derbyn her gan baediatregydd ymgynghorol Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg (ABMU), Dr Pramodh Vallabhaneni.  

600 x 289

Cara Thomas sef Lil C (trydydd ar y chwith) gyda'i chyd-fyfyrwyr meddygol

Yn ystod eu cyfnod yn arbenigo ar iechyd plant, caiff myfyrwyr gyfle i gyflwyno pwyntiau dysgu allweddol am bwnc mewn pum munud, fel rhan o diwtorial a arweinir gan gyfoedion, a phenderfynodd Cara gyflwyno ei phwnc, Cyflwr Epileptig, drwy gân rap. 

Wedi ei chalonogi gan yr ymateb i'w rap - sy'n cynnwys geiriau megis ‘Do what you do in any emergency, Secure the airway and give them oxygen therapy’ - mae fideo wedi cael ei gynhyrchu. 

Bydd Cara a Rachel yn cyflwyno yng Nghynhadledd Arloesiadau mewn Addysg Feddygol Prifysgol De Califfornia yn Los Angeles.

Dywedodd Dr Pramodh Vallabhaneni: "Mae'n wych eu bod yn cael arddangos eu gwaith mewn cynhadledd ryngwladol fawreddog ac fel adran rydym yn falch iawn o'u llwyddiant." 

Cara RachelDywedodd Cara, sy'n defnyddio'r enw rap Lil C: "Roeddwn yn credu y byddai'n fwy o hwyl i addysgu pobl gan ddefnyddio rap yn lle defnyddio cyflwyniad PowerPoint yn unig. Ysgrifennais y geiriau ac yna ychwanegais drac cefndir. 

Cara Thomas (chwith) a Rachel Deller

"I fod yn onest, fe wnes i ef i ddechrau fel jôc; bach o hwyl ar brynhawn dydd Gwener ond fe wnaeth pawb ei fwynhau'n arw. 

"Diolch i'r drefn nid oedd rhaid i mi sefyll i fyny a'i berfformio o flaen y dosbarth, fe wnes i ei roi ar drac cefndir, gan ddefnyddio ap trac rap, ac fe chwaraeais ef ar seinydd." 

Dywedodd Rachel: "Mae llawer o fyfyrwyr meddygol eisoes yn defnyddio YouTube y dyddiau hyn. Mae rhai fideos addysgol gwych allan yna felly meddyliom, 'Pam na wnawn ni gyfuno'r ddau?' 

"Pan ddaeth hi i greu'r fideo, sylweddolom, 'Mae'n rhaid i ni wneud hyn o ddifrif!' Dechreuom drwy ysgrifennu sgript ond roeddem yn gwybod bod rhaid i ni ei wneud yn hwyliog yn ogystal â ffeithiol, fel y byddai pobl yn fwy tebygol o'i gofio. 

"Roedd rhaid i ni ofyn am help gan nifer o'n ffrindiau i greu'r fideo - mae pawb yr ydych yn ei weld ynddo ym mlwyddyn olaf eu cwrs. Am eu gwaith cawsant fisgedi!" 

Hyd yn hyn mae'r fideo wedi derbyn canmoliaeth eang gan eu cyfoedion a'u tiwtoriaid fel ei gilydd. 

Yn ogystal â bod yn llawer o hwyl, roedd ochr academaidd i'r prosiect hefyd fel yr eglurodd Cara: "Roedd ein prosiect yn cymharu canlyniadau cyflwyniad safonol gyda chanlyniadau ein fideo rap, a daethpwyd i'r casgliad bod fideo cerddoriaeth yn perfformio cystal â chyflwyniad safonol." 

O ran unrhyw ddatblygiadau eraill mae'n fater o gadw llygad allan fel yr eglurodd Cara: "Mae gan y ddwy ohonom ddiddordeb mewn gweithio ym maes addysg feddygol ochr yn ochr â bod yn feddyg teulu yn y dyfodol felly byddai'n dda gwneud rhai fideos eraill ar ryw adeg. Pwy a ŵyr, ar ryw adeg gallwn gyhoeddi albwm o rapiau meddygol!"