Darlithydd yn helpu i lywio gofal iechyd yn ei famwlad

Mae darlithydd ym Mhrifysgol Abertawe wedi bod yn rhannu'i arbenigedd i helpu i wella gofal meddygol yn ei famwlad, Irac.

Mae'r gastroenterolegydd Dr Laith Al-Rubaiy, Uwch-ddarlithydd Clinigol yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe, newydd ddychwelyd o daith yn ôl i Basra, lle'r hyfforddodd, i siarad mewn cynhadledd ryngwladol. 

600 x 402

Mae nawr yn gweithio gyda'r awdurdodau yn Basra i roi camau gweithredu ar waith i wella hyfforddiant meddygol a gofal iechyd. 

Daeth Dr Al-Rubaiy i'r Deyrnas Gyfunol am y tro cyntaf yn 2005, ac mae nawr yn cyfuno'i swydd addysgu yn Abertawe â gweithio yn Llundain. Ond mae hefyd wedi bod yn gwneud defnydd da o'i arbenigedd drwy wirfoddoli gyda Sefydliad AMAR, sy'n darparu triniaethau meddygol i rai o bobl dlotaf Irac. 

O ganlyniad i'w ymroddiad i'w famwlad, mae wedi'i enwebu ar gyfer Gwobr Dewi Sant, sy'n dathlu cyflawniadau rhagorol pobl o bob cefndir yng Nghymru a thramor. Mae wedi cyrraedd rhestr fer y categori Rhyngwladol, a bydd yn darganfod a oedd yn llwyddiannus ai peidio mewn seremoni yng Nghaerdydd ddydd Iau. 

Laith talking Meddai Dr Al-Rubaiy: "Yn y gynhadledd yn Basra, rhoddais gyflwyniad ar fy mhrofiad o raglenni sgrinio canser yn y Deyrnas Gyfunol ar gyfer canser y coluddyn a'r afu, i helpu i drosglwyddo gwybodaeth a gwersi a ddysgwyd i'm cydweithwyr meddygol yn Irac." 

Daeth mwy na 300 o gynadleddwyr i'r digwyddiad a drefnwyd gan Goleg Meddygaeth Basra, gan gynnwys academyddion a phrifysgolion ledled Irac. 

"Creodd ansawdd yr astudiaethau a'r gweithdai trafodaethau gwyddonol a gynhaliwyd yn y gynhadledd gryn argraff arnaf.

 "Profodd Irac ddegawdau o ryfeloedd, gwrthdaro enwadol a sancsiynau ariannol, ond heddiw mae addysg a hyfforddiant meddygol yn parhau â'r cynllun strategol hyderus i lywio dyfodol addysg feddygol yn Irac ag optimistiaeth."

Esboniodd fod ail ysgol feddygaeth wedi'i lansio yn Basra i ddiwallu galw am feddygon yn Basra a de Irac, ac mae Dr Al-Rubaiy eisoes yn cynllunio'i daith nesaf fis Hydref i gefnogi hyfforddiant pellach.

Dywedodd: "Gofynnwyd i mi gyflwyno darlithoedd i staff meddygol adrannau brys am reoli argyfyngau meddygol acíwt a'u helpu i ddatblygu canllawiau ac archwilio achosion brys lleol. 

"Rwyf eisoes wedi meithrin cysylltiadau â Choleg Meddygaeth Basra, ac rydym yn gobeithio datblygu cyd-gytundeb yn y dyfodol i rannu a chyfnewid gwybodaeth ac arbenigedd." 

Ychwanegodd: "Mae Basra yn ddinas fywiog sy'n haeddu ymwelwyr, ac mae gennyf lawer o barch at feddygon Irac sy'n parhau - er gwaethaf pob disgwyl - â'u hymchwil meddygol. 

"Mae llawer iawn o waith i'w wneud o hyd, ac mae angen llawer o gymorth ar feddygon Irac, ond os bydd y momentwm cadarnhaol hwn yn parhau, ni fydd yn hir tan fod system addysg feddygol Irac - y system addysg orau yn y rhanbarth ar un adeg - yn cyrraedd ei photensial yn llawn unwaith eto."