Cyn-Is-ganghellor i gael ei urddo yn farchog am ei ymroddiad i wasanaeth cyhoeddus

Mae cyn-Is-ganghellor Prifysgol Abertawe, yr Athro Robin Williams, wedi'i urddo'n farchog yn rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines.

Cydnabuwyd Syr Robin, a fu'n Is-ganghellor rhwng 1994 a 2003, am ei wasanaethau i addysg uwch, ymchwil a'r iaith Gymraeg.

‌Ac yntau'n ffisegydd o fri rhyngwladol ac yn Gymrawd y Gymdeithas Frenhinol, mae Syr Robin wedi bod yn aelod dylanwadol o sawl corff ymchwil pwysig, gan wirfoddoli'i wasanaethau i Gynghorau Ymchwil y DU a Gr┼Áp Gorchwyl a Gorffen Addysg Uwch Llywodraeth Cymru 2008.

Robin Williams knighthoodMae wedi bod yn aelod cyngor ac yn Is-gadeirydd Techniquest, elusen wyddoniaeth fwyaf Cymru, ac yn 2010 cafodd ei ethol yn Gymrawd Sefydlol Cychwynnol Cymdeithas Ddysgedig Cymru.

Yn 2015, helpodd i oruchwylio Sêr Cymru, buddsoddiad llwyddiannus gwerth £50 miliwn i hybu gallu ymchwil Cymru, a'r flwyddyn ganlynol comisiynodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ef i arwain gwaith i ystyried creu un corff Cymreig ar gyfer cynllunio gweithlu iechyd.

Ers iddo ymddeol, mae wedi gwasanaethu nifer o feysydd academaidd ar draws Cymru. Mae'n siaradwr Cymraeg, ac wedi gweithio'n ddiflino i hyrwyddo'r iaith. Chwaraeodd ran allweddol yn sefydliad y Coleg Ffederal, a ddaeth yn Goleg Cymraeg Cenedlaethol yn 2011.

Roedd yr Athro Peter Dunstan, bellach yn Gyfarwyddwr Rhaglen Ffiseg, ymhlith y bobl a fwynhaodd eu hamser fel un o fyfyrwyr Syr Robin. Meddai:

"Daw ei enw da fel ffisegydd o'i angerdd am ymchwil i ffiseg lled-ddargludyddion, dyfeisiadau electronig uwch a nanodechnoleg, gan gyhoeddi dros 300 o bapurau ymchwil a llyfrau yn y meysydd hyn.

"Roedd ymchwil Syr Robin yn cynnwys cydweithio helaeth â diwydiannau ledled y byd a defnydd arloesol o ymbelydredd syncrotron i astudio deunyddiau newydd. Mae ei bersonoliaeth a'i ragoriaeth mewn ymchwil wedi cael dylanwad cadarnhaol ar lawer o wyddonwyr ifanc sydd wedi astudio dan ei gyfarwyddyd."