Athro’r Gyfraith ym Mhrifysgol Yale a chyn-gynghorydd cyfreithiol i Adran y Wladwriaeth yr UD yn cyflwyno darlith gwadd ym Mhrifysgol Abertawe

Traddododd yr Athro Harold Hongju Koh, cyfreithiwr rhyngwladol blaenllaw a chyn-gynghorydd cyfreithiol i Adran y Wladwriaeth yr Unol Daleithiau, ddarlith gwadd yn Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton Prifysgol Abertawe ddydd Mercher 15 Mai.

Gan dynnu ar ei lyfr diweddaraf, The Trump Administration and International Law, canolbwyntiodd yr Athro Koh ar yr her a gyflwynwyd gan weinyddiaeth Trump i gyfraith ryngwladol, a rhoddodd ei asesiad gyfnod yr Arlywydd Trump yn y Tŷ Gwyn, gan ddadlau ei fod hyd yma wedi mwynhau llai o lwyddiant mae llawer yn credu.

Professor Paul Boyle, VC Elect, Professor Harold Koh, Professor Elwen Evans QC

Yr Athro Koh yw un o brif arbenigwyr yr Unol Daleithiau mewn cyfraith ryngwladol gyhoeddus a phreifat, cyfraith diogelwch cenedlaethol, a hawliau dynol. Yn gyn-Ddeon Ysgol y Gyfraith ym Mhrifysgol Yale, ef bellach yw hyn Athro Sterling Cyfraith Ryngwladol Yale. Mae wedi ysgrifennu wyth llyfr, wedi rhoi tystiolaeth yn rheolaidd i’r Cynulliad, ac wedi  ymgyfreithio nifer o achosion yn ymwneud â materion cyfraith ryngwladol. Rhwng 1998 a 2001, bu'n gwasanaethu fel Ysgrifennydd Gwladol Cynorthwyol dros Ddemocratiaeth, Hawliau Dynol a Llafur, a rhwng 2009 a 2013, yr Athro Koh oedd prif gynghorydd cyfreithiol Hillary Rodham Clinton tra'r oedd yn Ysgrifennydd Gwladol o dan weinyddiaeth Obama.

Meddai'r Athro Elwen Evans CF, Pennaeth Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton: “Mae wedi bod yn fraint fawr i groesawu'r Athro Koh i Abertawe. Fel un o ysgolheigion cyfreithiol mwyaf dylanwadol America, roedd ei fewnwelediad i sut y gallai democratiaeth, rheol y gyfraith a hawliau dynol cael eu hamddiffyn mewn cyfnod o newidiadau deinameg byd-eang yn ysgogi'r meddwl.”