Ymchwilwyr yn lansio ymgyrch ariannu torfol i archwilio beth sy'n gwneud pobl yn olygus

Mae ymchwilwyr seicoleg o Brifysgol Abertawe wedi lansio ymgyrch ariannu torfol i ariannu ymchwil a fydd yn archwilio beth sy'n cyfrannu at ba mor olygus yw person – ai golwg yn unig, neu os mwy iddo na hynny?

Mae ymchwil blaenorol eisoes wedi dangos bod nodweddion megis cymesuredd wynebol, hiwmor a chryfder yn dylanwadu ar atyniad, ond wrth greu partneriaid damcaniaethol mewn senarios gwneud yn unig. Yn yr ymchwil hwn, bydd Dr Andrew G. Thomas a Dr Alex Jones yn mesur nodweddion gwirfoddolwyr (hiwmor, deallusrwydd, cryfder, traw llais etc.) ac yn defnyddio'r wybodaeth i gyfrifo beth sy'n cyfrannu fwyaf at eu hatyniad, gan ddefnyddio ymagweddau ystadegol newydd.

Attractiveness

Meddai Dr Thomas: "Mewn oes lle caiff biliynau o bunnoedd eu gwario ledled y byd ar golur a phils ehangu'r pidyn ffug, mae'n amlwg bod gan y cyhoedd lawer o ddiddordeb mewn sut y gall unigolion wella'u hatyniad. Gallai'r ymchwil hwn ateb y cwestiwn: ‘Pe bai modd i mi newid un peth am fy hun i'm gwneud yn fwy golygus, beth fyddai hynny?’

"Mae astudiaethau blaenorol wedi archwilio beth mae pobl yn eu cael yn ddeniadol ar wahân yn unig, ond rydym ni am archwilio nodweddion cannoedd o bobl byw i weld beth yn union sy'n gwneud rhywun yn olygus."

Mae'r ddau ymchwilydd wedi cael sylw yn y wasg yn fyd-eang am eu prosiectau ymchwil unigol yn y gorffennol. Dangosodd Dr Thomas, y mae'n arbenigo mewn seicoleg esblygol a dewisiadau paru, yn ei astudiaeth ddiwethaf fod cyfoeth yn ysgogi'r hoffter o berthnasoedd tymor byr, a datgelodd Dr Jones bod siâp a lliw wyneb pobl yn rhoi cliwiau am iechyd pobl.

Ar gyfer yr astudiaeth hon sy'n torri tir newydd, mae'r ymchwilwyr yn ceisio codi £3,000 drwy ymgyrch ariannu torfol, gan ddefnyddio'r rhan fwyaf o'r arian i dalu'r cyfranogwyr. Bydd pobl sy'n cyfrannu at yr ymgyrch ariannu torfol yn cael mynediad dethol at adroddiad dros dro ar ganlyniadau'r ymchwil, cyn eu cyhoeddi mewn cyfnodolyn ymchwil.

Meddai Dr Jones: "Mae gwyddonwyr ac artistiaid wedi bod yn ymchwilio harddwch ers miloedd o flynyddoedd, gan ddatgelu nifer o ffactorau rydym yn eu cael yn ddeniadol. Hyd yma, nid oes un astudiaeth wedi cyfuno'r ffactorau hyn, y rhai corfforol a meddyliol, i weld beth sydd yn dal ein llygaid go iawn. Gan ddefnyddio ymagweddau ystadegol uwch, byddwn yn gallu dethol y ffactorau sy'n bwysig i ddynion ac i fenywod."

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am y prosiect ymchwil, neu i gyfrannu.