Y Brifysgol yn agor ei drysau ar gyfer Diwrnod Hwyl Blodau Gwyllt Flora Industria

I ddathlu agor gardd newydd ar Gampws y Bae, mae'r Brifysgol wedi trefnu Diwrnod Hwyl Blodau Gwyllt Flora Industria ar 1 Medi.

Crëwyd Gardd Blodau Gwyllt Flora Industria er mwyn dangos sut y gall diwydiant fodoli ochr yn ochr â natur ac i ddangos harddwch planhigion y'u hystyrir fel arfer yn chwyn.

Wildflowers Bay Campus

Bwriedir y Diwrnod ar gyfer teuluoedd a phobl o bob oedran, a bydd yn cynnwys agoriad swyddogol yr Ardd a nifer o weithgareddau, gan gynnwys llwybr blodau gwyllt Twyni Crymlyn; peintio wynebau; cyfle i ddysgu sut i wneud rhaff naturiol; cyfle i gasglu eu hadau blodau gwyllt eu hunain; a chyfle i wylio ffilm treigl amser o'r ardd yn tyfu. Mae'r digwyddiad am ddim a darperir bwyd a lluniaeth.

 

Dywedodd Benajmin Sampson, Swyddog Bioamrywiaeth ym Mhrifysgol Abertawe:

"Mae hwn yn gyfle gwych i'r cyhoedd ymwneud â'r Brifysgol, i weld beth rydym yn ei wneud i wneud Campws y Bae yn harddach ac i ddangos ein hymrwymiad i fioamrywiaeth.

“Gobeithiwn weld nifer mawr o bobl yn y digwyddiad – byddwn yn symud y gweithgareddau i'r Ystafell Ddosbarth Weithredol os bydd y tywydd yn wael!"

Cynhelir y Diwrnod Hwyl ar ddydd Sadwrn, 1 Medi o 11am tan 3pm, ger ORACLE ar Gampws y Bae.

Mae croeso i bawb. Mae'r Campws ar lwybrau bysus a Llwybr 4 y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol Ffordd Fabian, a chaiff ceir barcio ar y safle (talu ac arddangos).