Sefydliad Diwylliannol Prifysgol Abertawe i gynnal hyb ar gyfer Gŵyl Ddyniaethau'r DU 2018

Ym mis Tachwedd eleni, bydd Sefydliad Diwylliannol Prifysgol Abertawe yn un o'r chwe hyb ar gyfer unig ŵyl genedlaethol y dyniaethau yn y DU.

Mae Bod yn Ddynol yn dychwelyd am bumed flwyddyn eleni i ddathlu'r dyniaethau ac fe'i cynhelir rhwng 15-24 Tachwedd ar thema Tarddiadau a Therfyniadau. Dan arweiniad Ysgol Uwch-astudiaethau Prifysgol Llundain ac mewn partneriaeth â Chyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau a'r Academi Brydeinig, bydd yr ŵyl yn cynnwys cyfres o ddigwyddiadau a gweithgareddau am ddim ym mhob cwr o'r DU.

Bydd hyb Prifysgol Abertawe, Un Tro, Y Diwedd, yn cynnal gweithgareddau, perfformiadau a thrafodaethau creadigol niferus, pob un ohonynt am ddim, ar bynciau mor eang â Shakespeare, Martin Luther King Jr, chwedlau Rwsiaidd, tarddiad newyddion ffug, yr hyn yw bod yn ddynol a'r GIG yn 70 oed.

Being Human

Mae partneriaid ardal Bae Abertawe'n cynnwys Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Amgueddfa Abertawe, Theatr Volcano, Oriel Gelf Glynn Vivian a Cinema & Co a fydd yn cydweithio â Sefydliad Diwylliannol Prifysgol Abertawe i gyflwyno'r digwyddiadau hyn. Mae'r rhaglen yn cynnwys: 

  • Dydd Sadwrn 17 Tachwedd – Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Diwrnod o weithgareddau rhyngweithiol ar thema Shakespeare sy'n cynnwys gwisgo ffansi, gemau creu parau ac adrodd stori, gyda Dr Eoin Price

  • Dydd Sadwrn 24 Tachwedd – Canolfan y Celfyddydau Taliesin

Perfformiad swyngyfareddol o Old Peter’s Russian Tales gan Arthur Ransome gan Theatr Cadair, wedi'i ddramateiddio gan yr Athro D.J. Britton a'i gyfarwyddo gan Gilly Admas (argymhellir ar gyfer plant 6 oed a hŷn), yn ogystal ag 'antur chwilio' drwy eiriau mewn gweithdy Ysgrifennu Creadigol i blant 8 i 12 oed gyda Dr Alan Bilton a Dr Anne Lauppe-Dunbar, a 'Straeon Anifeiliaid/Cynffonau o Tsiena' (i blant 4 i 8 oed), sef sesiwn adrodd stori gan Dr Yan Wu a Dr Dongyan Chen.

Ar Gampws y Bae Prifysgol Abertawe, bydd yr awdures glodwiw Kamila Shamsie yn trafod ei gwaith diweddaraf, y gwaith arobryn Home Fire, tra y byddr digwyddiad Cymraeg arbennig yn cael ei gynnal gan Academi Hywel Teifi ar y gwyddonydd Alfred Russel Wallace a'r gwyddonydd a darlledwr Elin Rhyd a'r actor Ioan Hefin yn  Oriel Gelf Glynn Vivian.

Bydd yr ŵyl hefyd yn nodi cerrig milltir nodedig megis 70 mlynedd ers sefydlu'r GIG gydag arddangosfa arbennig yn Llyfrgell Glowyr De Cymru, yn ogystal â noson yng nghwmni Owen Sheers, Athro Creadigrwydd Prifysgol Abertawe, wrth iddo drafod ei awdl ddiweddar i'r GIG, ei gerdd-ffilm/llyfr To Provide All People.

Hanner can mlynedd ers llofruddio'r arweinydd hawliau sifil, Martin Luther King Jr, bydd Dr Regina Poertner yn cyflwyno sgwrs â darluniau yn Amgueddfa Abertawe ar arwyddocâd parhaus cyfraniad King at y frwydr yn erbyn gwahaniaethu ar sail ethnigrwydd, rhyw, dosbarth cymdeithasol neu gred.

Yn Theatr Volcano, bydd yr Athro Tony Curtis yn cofio profiadau ei deulu yn ystod 'y rhyfel i roi diwedd i bob rhyfel' a fydd yn cynnwys geiriau a gwaith artistiaid ac awduron enwog y Rhyfel Mawr, tra bydd Cinema & Co yn cynnal cymrawd anrhydeddus Prifysgol Abertawe Jeff Towns wrth iddo lansio ei lyfr newydd ar Edward Thomas, y milwr a fu farw ar ddiwrnod cyntaf Brwydr Arras ym 1917. 

Meddai Dr Elaine Canning, Pennaeth Ymgysylltu a Datblygu Diwylliannol y Sefydliad Diwylliannol:

“Mae'n bleser mawr gennym gynnal yr hyb ar gyfer gŵyl Bod yn Ddynol 2018 a hoffem ddiolch i drefnwyr yr ŵyl am roi'r cyfle cyffrous hwn i ni gyflwyno'n hymchwil ni i'r gymuned unwaith yn rhagor. Mae'n fraint gallu gweithio gydag amrywiaeth o bartneriaid gwych eto eleni.”

 

Am docynnau a manylion llawn am raglen hyb Prifysgol Abertawe: https://www.swansea.ac.uk/cy/sefydliad-diwylliannol/digwyddiadau/gwyl-y-dyniaethau-2018/

Ymweld â Bod yn Ddynol: Gweler gwefan swyddogol Gŵyl y Dyniaethau yma: https://beinghumanfestival.org/