Prifysgol Abertawe yn lansio Canolfan Moeseg Bywyd a Rhoi Organau

Yr wythnos diwethaf, fe wnaeth Coleg Gwyddorau Dynol ac Iechyd Prifysgol Abertawe yn lansio Canolfan Moeseg a Rhoi Organau Bywyd (Mehefin 28).

Y gobaith yw y bydd y Ganolfan yn ymgymryd â dadleuon moesegol byd-eang ym maes Moeseg Bywyd a Chyflwyno Organau a fydd yn llywio deddfwriaeth, polisïau, gweithdrefnau a chyfarwyddebau ar draws y byd.

Fe wnaeth y lansiad gynnwys darlith "Pwysigrwydd moeseg: o fyd-eang i leol" gan yr Athro Ames Dhai, ethigydd blaenllaw yn y byd a sefydlodd y Ganolfan Fio-moesegol Steve Biko byd-enwog yn Ne Affrica, yn ogystal â phanel yn cynnwys yr Athro Ceri Phillips, Pennaeth Coleg Gwyddorau Dynol ac Iechyd, Prif Weithredwr yr Athro Roy Thomas o Arennau Cymru a Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd Cabinet dros Gyllid, a oedd yn gyfrifol am gyflwyno Deddf Trawsblaniad Dynol Cymru yn 2013.

Gwelodd y noson swper wedi ei gynnal gan Aren Cymru cyn i enillydd Cymrodoriaeth Moeseg Bywyd Rhodri Morgan ac Ysgoloriaeth Teithio a Rhagoriaeth John Salaman, Dr Richard Hain, ei gyhoeddi.

Meddai'r Athro Ceri Phillips, Pennaeth Coleg Gwyddorau Dynol ac Iechyd:

“Mae’r Coleg yn falch iawn cael gweithio’n agos gydag Aren Cymru yn sefydlu Canolfan Moeseg Bywyd a Rhoi Organau.

“Mae’n cynrychioli cyfle arbennig i Abertawe i fod ar flaen y gad o feddwl a datblygiadau yn yr ardal embryonig gyffrous o ymchwil, wrth i fwy o wledydd ddod yn ymwybodol ac ystyried sut mae cynyddu  cyflenwi organau ar gyfer trawsblaniad dynol.

“Edrychwn ymlaen at groesawu mwy o ysgolheigion rhyngwladol i’r Coleg i weithio gyda’n cyd-weithwyr yn ffurfio agenda ymchwil a fydd a chyrhaeddiad ac arwyddocâd rhyngwladol.”

600 x 441